ΕΕ: 18 ερωτήσεις-απαντήσεις για τον τουρισμό & τις μεταφορές το φετινό καλοκαίρι

Η επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανήρτησε ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν στο Πακέτο Τουρισμού και Μεταφορών.

 1. Τι προτείνει η Επιτροπή;

Η επιτροπή παρέχει 3 οδηγίες και μία πρόταση για να βοηθήσει τα κράτη της ΕΕ να καταργήσουν σταδιακά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και να ανοίξουν ξανά οι επιχειρήσεις με στόχο οι πολίτες της ΕΕ να έχουν ένα ασφαλές και ξεκούραστο καλοκαίρι ύστερα από τους μήνες υποχρεωτικού εγκλεισμού υπό την τήρηση των μέτρων προστασίας της υγείας.

Το πακέτο περιλαμβάνει:

 • Μια γενική στρατηγική ανάκαμψης για το 2020 και μετέπειτα
 • Μια κοινή προσέγγιση για επαναφορά της ελεύθερης μετακίνησης και της άρσης των ταξιδιωτικών περιορισμών της ΕΕ στα εσωτερικά σύνορα σταδιακά και με συντονισμένο τρόπο
 • Ένα πλαίσιο υποστήριξης της σταδιακής επαναφοράς των μεταφορών, το οποίο θα διασφαλίζει την υγεία των επιβατών και του προσωπικού
 • Μια πρόταση, η οποία αποσκοπεί να κάνει τα vouchers ελκυστικά ως εναλλακτική έναντι των αποζημιώσεων.
 • Κριτήρια για την επανέναρξη των τουριστικών δραστηριοτήτων με ασφαλή και σταδιακό τρόπο, καθώς την ανάπτυξη πρωτοκόλλων υγείας για το χώρο της φιλοξενίας

2. Μπορώ να ταξιδέψω το καλοκαίρι;

Μόλις το επιτρέψει η επιδημιολογική κατάσταση τα ταξίδια θα ξεκινήσουν ξανά με στόχο την επανασύνδεση με οικογένεια και φίλους, την αναψυχή και τα επαγγελματικά ταξίδια.

Το πρώτο βήμα είναι η μείωση του ρυθμού μετάδοσης στο εσωτερικό των κρατών και η συνεπακόλουθη χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών.Τα ταξίδια στο εξωτερικό εξαρτώνται από την επιδημιολογική κατάσταση στα υπόλοιπα κράτη.

Εάν μια γενική άρση δεν επιτρέπεται λόγω της υγειονομικής κατάστασης, η Επιτροπή προτείνει μια συντονισμένη και σταδιακή προσέγγιση με αρχική άρση των περιορισμών μεταξύ κρατών που έχουν τους ίδιους επιδημιολογικούς δείκτες.

Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να είναι ευέλικτη και να προβλέπει την επαναφορά των περιορισμών εάν καταστεί απαραίτητο. Τα κράτη θα πρέπει να δράσουν με βάση τα επιδημιολογικά, τα οικονομικά-κοινωνικά κριτήρια, και τα μέτρα περιορισμού.

Εάν ένα κράτος αποφασίσει να επιτρέψει την επανεκκίνηση των ταξιδιών, τότε οι περιορισμοί θα πρέπει να αρθούν για όλους τους πολίτες των κρατών-μελών  ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους και θα εφαρμόζονται σε όλα τα μέρη της Ένωσης με την ίδια επιδημιολογική κατάσταση.

3. Σε ποιους απευθύνεται η οδηγία;

Η οδηγία αφορά την ελεύθερη μετακίνηση και την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών σε όλα τα μέλη της ΕΕ, ανεξάρτητα από το αν ανήκουν στη ζώνη Σένγκεν.

Η Επιτροπή θέλει, επίσης, να συνεργαστεί με τα δυτικά Βαλκάνια με στόχο την άρση των μέτρων περιορισμού του Κορωνοϊού.

4. Ποιους τύπους ταξιδιών καλύπτει η οδηγία;

Η Επιτροπή προτείνει μια σταδιακή άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών η οποία αποτελείται από 3 φάσεις:

Φάση 0: Ισχύουν οι περιορισμοί και επιτρέπονται μόνο οι απαραίτητες μετακινήσεις

Φάση 1: Σταδιακή άρσης των περιορισμών μεταξύ περιοχών και κρατών της ΕΕ που έχουν την ίδια επιδημιολογική κατάσταση. Η μετακίνηση θα επιτρέπεται για επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους.

Φάση 2: Άρση όλων των περιορισμών που αφορούν τον Κορωνοϊό στα εσωτερικά σύνορα και τήρηση των απαραίτητων μέτρων υγείας. Θα επιτρέπονται όλα τα ταξίδια στην επικράτεια της ΕΕ.

Σε περίπτωση νέου κύματος της πανδημίας είναι δυνατή η επιστροφή σε πρότερο στάδιο από το υφιστάμενο.

5. Που μπορώ να ενημερωθώ για τους ισχύοντες ταξιδιωτικούς περιορισμούς;

Τα κράτη θα πρέπει να ενημερώνουν τους ταξιδιώτες για τους περιορισμούς που ισχύουν στις επικράτειες τους. Η επιτροπή ενισχύει την επικοινωνία μέσω της ζωντανής αναμετάδοσης των περιορισμών σε ειδική ιστοσελίδα της.

6. Ποια πρωτόκολλα υγείας θα τεθούν σε ισχύ κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού;

Για να διασφαλιστεί η υγεία των επιβατών και των εργαζομένων στις μεταφορές, η Επιτροπή προτείνει:

 • Διαδικτυακή αγορά εισιτηρίων και check-in
 • Μείωση αριθμού επιβατών στο κατάστρωμα ή τα καθίσματα
 • Όπου δεν μπορεί να υπάρξει η απαραίτητη απόσταση προάγεται η χρήση επαρκούς προστατευτικού εξοπλισμού
 • Τοποθέτηση προστατευτικών πλαισίων και είσοδος από συγκεκριμένες θύρες
 • Διάθεση απολυμαντικών\αντισηπτικών στους σταθμούς και τα οχήματα
 • Συχνή απολύμανση των οχημάτων
 • Απαγόρευση πώλησης τροφίμων και ποτών στο κατάστρωμα
 • Ενίσχυση εξαερισμού και προτίμηση φρέσκου αέρα
 • Ανάπτυξη στρατηγικών από τους παρόχους για αντιμετώπιση εμφάνισης συμπτωμάτων κατά το ταξίδι.

7. Χρειάζεται να φοράω μάσκα όταν μετακινούμαι; Αν ναι, τι είδους;

Οι επιβάτες πρέπει να φορούν μάσκες στους σταθμούς και τα οχήματα μαζικών μετακινήσεων, ειδικά όπου δεν μπορεί να υπάρξει η απαραίτητη απόσταση. Δε χρειάζεται να είναι οι μάσκες ιατρικές.

Κάθε κρατική αρχή εφαρμόζει πλήθος μέτρων ανάλογα τον τύπο του οχήματος, τον κίνδυνο μετάδοσης και τη διαθεσιμότητα μασκών μεταξύ άλλων. Στους εργαζόμενους συνίσταται να φορούν επαρκή προστατευτικό εξοπλισμό.

8. Πότε και πως θα επιστρέψουν οι διασυνδέσεις των μεταφορών σε προ-πανδημίας επίπεδα;

Η άρση των περιορισμών θα είναι σταδιακή και ενδέχεται να υπάρξει επιστροφή σε πρότερη κατάσταση. Η επαναφορά των μεταφορών σε προ πανδημίας επίπεδα εξαρτάται από την άρση των περιορισμών, τις επιδημιολογικές αξιολογήσεις και τις συμβουλές των ειδικών του ιατρικού κλάδου.

9. Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης στα αεροσκάφη;

Προτείνεται η λήψη μια σειρά από προστατευτικά μέτρα, όπως η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, η μειωμένη διάδραση στο κατάστρωμα και η βελτίωση του εξαερισμού στις καμπίνες.

10. Πως θα προστατευτώ κατά τη διαμονή μου στο ξενοδοχείο, την παρουσία μου σε εστιατόρια και σε εξωτερικές περιοχές;

Η Επιτροπή έχει προχωρήσει στην έκδοση πρωτοκόλλων ασφαλείας για τις επιχειρήσεις του κλάδου της φιλοξενίας και της εστίασης και ενθαρρύνει τα κράτη να τις λάβουν υπόψη τους προσαρμόζοντάς τα στις εθνικές και τοπικές συνθήκες.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι κάθε ταξίδι ενέχει τον κίνδυνο μόλυνσης. Οι ταξιδιώτες και οι εργαζόμενοι καλούνται να ακολουθούν τα μέτρα πρόληψης (τήρηση απόστασης, χρήση μασκών, απολύμανση) διαρκώς.

Οι επισκέπτες θα ενημερώνονται καταλλήλως από τον πάροχο της διαμονής σχετικά με τις οδηγίες που έχουν εκδώσει τοπικές αρχές, καθώς και τα απαραίτητα μέτρα που μπορεί να επηρεάσουν την άφιξη, την αναχώρηση και τη διαμονή.

11. Πώς μπορούν οι εφαρμογές να με βοηθήσουν ενάντια στην πανδημία; Πώς θα προστατεύονται τα δεδομένα μου;

Τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη της Επιτροπής, συμφώνησαν σε κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας μεταξύ των εφαρμογών ανίχνευσης, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να προειδοποιούνται για πιθανή μόλυνση με κοροναϊό επίσης όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ.

Αυτό θα καθοδηγήσει τους προγραμματιστές που συνεργάζονται με τις εθνικές υγειονομικές αρχές. Τέτοιες εφαρμογές ανίχνευσης πρέπει να είναι εθελοντικές, διαφανείς, προσωρινές, με κυβερνοασφάλεια, χρησιμοποιώντας ανώνυμα δεδομένα, να βασίζονται στην τεχνολογία Bluetooth και να είναι διαλειτουργικές διασυνοριακά, καθώς και μεταξύ λειτουργικών συστημάτων.

Η διαλειτουργικότητα είναι ζωτικής σημασίας: οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για πιθανή μόλυνση με ασφαλή και προστατευμένο τρόπο, οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην ΕΕ, και οποιαδήποτε εφαρμογή χρησιμοποιούν.

Η Επιτροπή υποστηρίζει τα μέλη-κράτη για την εύρεση της σωστής λύσης υπό την τήρηση των αρχών που έχουν τεθεί από την ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη και την οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

12. Ποια μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή για τα δικαιώματα των επιβατών και την ακύρωση των ταξιδιωτικών πακέτων λόγω της πανδημίας;

Η Επιτροπή διασφαλίζει το δικαίωμα των καταναλωτών ως προς την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση ακύρωσης εισιτήριων και πακέτων διακοπών. Ωστόσο, επιδιώκει να γίνουν τα voucher μία βιώσιμη εναλλακτική στη συγκυρία της πανδημίας, η οποία θέτει τεράστιες πιέσεις στους ταξιδιωτικούς παρόχους, από τους οποίους και ζητάει την εύρεση μιας ρεαλιστικής λύσης.

13. Ποια είναι τα δικαιώματα μου ως πελάτης σε περίπτωση ακύρωσης λόγω της πανδημίας;

Βάσει των ισχυόντων κανόνων ο πελάτης δικαιούται να λάβει πλήρη αποζημίωση κατόπιν αιτήματός του εντός 7 ημερών για εναέριες και θαλάσσιες μετακινήσεις, εντός 14 ημερών για μετακίνηση με λεωφορείο και εντός 1 μήνα για μετακίνηση με τρένο. Η αποζημίωση μπορεί να παρασχεθεί υπό την μορφή voucher ή χρηματικού ποσού.

Σε περίπτωση ακύρωσης πακέτου διακοπών λόγων ακραίων καταστάσεων ο πελάτης δικαιούται να λάβει πλήρη αποζημίωση εντός 14 ημερών. Η εναλλακτική για voucher δεν αφαιρεί το έννομο δικαίωμα για χρηματική αποζημίωση.

14. Τι πρέπει να παρέχει το voucher; 

Το voucher  θα πρέπει να προστατεύεται από τη χρεοκοπία του παρόχου, να αντικαθίσταται με χρηματικό ποσό εάν δεν εξαργυρωθεί εντός 12 μηνών.

Θα οφείλουν, επίσης, να παρέχουν στους επιβάτες  επαρκή ευελιξία, όπως η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν το ίδιο δρομολόγιο με τους ίδιους όρους όπως αυτοί της αρχικής κράτησης, ή να δίνεται η δυνατότητα νέας κράτησης με τον ίδιο τύπο υπηρεσιών ή ίσης αξίας. Είναι, επίσης, απαραίτητο να μπορούν να μεταφερθούν σε άλλα άτομα.

15. Τι γίνεται αν μου προσφερθεί voucher αντί να λάβω τα χρήματα μου πίσω;

Το δικαίωμα για χρηματική αποζημίωση είναι έννομο και δεν αντικαθίσταται από την παροχή voucher. Ωστόσο, δεδομένων των προβλημάτων ρευστότητας των τουριστικών επιχειρήσεων προτείνεται η προτίμηση μιας εναλλακτικής λύσης.

Εν τούτοις, αν ο πελάτης ζητήσει αποζημίωση και δεν τη λάβει με το πέρας της προθεσμίας, τότε μπορεί να κάνει καταγγελία στις αρμόδιες εθνικές αρχές

16.Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω ως εταιρία του κλάδου;

Από τις 20 Μαρτίου αρκετά κράτη έχουν προχωρήσει στη λήψη μέτρων για την προστασία της ρευστότητας, όπως η παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους και εγγυήσεων.

Η ΕΕ διαθέτει 8 δισεκατ. ευρώ για 100000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου και του τουριστικού κλάδου.

17. Τι κάνει η Επιτροπή για να σώσει τις θέσεις εργασίας; 

Η Επιτροπή μέσω του προγράμματος SURE βοηθάει τα κράτη-μέλη να καλύψουν τα έξοδα των εθνικών θέσεων μερικής εργασίας και των σχετικών μέτρων για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας εκ μέρους των επιχειρήσεων. Η Επιτροπή υποστηρίζει τις συνεργασίες μεταξύ των υπηρεσιών εύρεσης εργασίας, των κοινωνικών λειτουργών και των επιχειρήσεων με στόχο την επανεκπαίδευση, ειδικά για τους εποχικούς εργαζόμενους.

18. Τι είναι το voucher υποστήριξης;

Πρόκειται για voucher που μπορούν να αγοραστούν από μικρούς πορμηθευτές του τουριστικού κλάδου για ενίσχυση των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί και μπορού να χρησιμοποιηθούμε το που ανοίξουν οι επιχειρήσεις.

Ο προμηθευτής λαμβάνει την τιμή του voucher άμεσα και λύνει κάτα κάποιον τρόπο το άμεσο θέμα ρευστότητας. Οι καταναλωτές με αυτό τον τρόπο βοηθούν πρόωρα τις αγαπημένες τους επιχειρήσεις.

Πηγή: https://money-tourism.gr/ | ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ money-tourism.gr