Εκστρατεία για την ανάδειξη της Ομηρικής Ιθάκης

Την ενίσχυση της ομηρικότητας της Ιθάκης, ως δυναμικής διαδόχου του  Οδυσσειακού Βασιλείου έχει ως αποστολή η νεοσυσταθείσα Δημοτική Επιτροπή Ομηρικής Ιθάκης Παΐζης-Δανιάς, η οποία φέρει το όνομα του Δημήτρη Παϊζη-Δανιά, ως ελάχιστη αναγνώριση του σπουδαίου έργου του στην ανάδειξη της Ομηρικής Ιθάκης. Αντικείμενο της επιτροπής, είναι η προστασία, η προαγωγή και η ευρύτερη προβολή της ομηρικής Ιθάκης, όταν και όπου απαιτείται.

Ειδικότερα, η επιτροπή θα επεξεργάζεται θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της Ομηρικής πτυχής της Ιθάκης, η οποία μεταξύ άλλων θα προχωρήσει σε διευκρινιστικό διάλογο με την Εφορεία Αρχαιοτήτων, με τον Τομέα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τους ανασκαφείς.

Παράλληλα, η επιτροπή θα φροντίζει για την πληροφόρηση και ενημέρωση σχετικά με κάθε λεπτομέρεια που σχετίζεται με την ιστορία, εφόσον είναι και η ουσία τω παρεμβάσεων των ανασκαφέων στους τόπους του πρώην Οδυσσειακού Βασιλείου.

Επιπροσθέτως, θα παρακολουθούνται συνεχώς τυχόν παρεμβάσεις στις ιστορικές εξελίξεις, τις συνυφασμένες με ανασκαφικές ή άλλες δραστηριότητες ή παρεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στο πρώην Οδυσσειακό Βασίλειο.

Τέλος, η Δημοτική Επιτροπή Ομηρικής Ιθάκης Παΐζης-Δανιάς, θα πραγματεύεται μεταξύ άλλων  θέματα που σχετίζονται με τα Μουσεία, τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Ιθάκης, θα προβαίνει σε δράσεις σχετικά με την προβολή των αρχαιολογικών ευρημάτων της Ιθάκης, ιδιαίτερα των Ομηρικών-Οδυσσειακών και θα συνεργάζεται με Πανεπιστήμια ή άλλους φορείς που διενεργούν αρχαιολογικές έρευνες στο νησί, με το Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών, με τον Σύλλογο Φιλομήρων Ιθάκης, αλλά και με ιδιώτες που έχουν ως κοινό στόχο τη διαφύλαξη και προώθηση της ομηρικότητας της Ιθάκης.

Πηγή: tornosnews.gr