Επιμελητήριο: Επιστολή στη Λιμενάρχη για το σημείο εκκίνησης των τουριστικών τρένων στο Αργοστόλι

Αξιότιμη Κα. Λιμενάρχη,

Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για τα δέοντα σχετικά με την  ίση αντιμετώπιση των δύο επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τη ξενάγηση τουριστών με τρενάκια εντός της πόλεως του Αργοστολίου.

Ειδικότερα σας ζητούμε να έχουν κοινή αφετηρία όπως και κοινή διαδρομή, καθώς έτσι εξυπηρετείται καλύτερα ο εμπορικός τους σκοπός και η μεταξύ τους σχέση , ρυθμίζοντας κατ’ αυτό  τον τρόπο τον ανταγωνισμό.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Σταύρος Σπαθής