Επιτρέπεται και δεύτερος αναβάτης στις μοτοσικλέτες; Τι απαντά η Πολιτική Προστασία

H σταδιακή άρση της καραντίνας και των περιοριστικών μέτρων έφερε και τις διευκρινήσεις για τις συνθήκες με τις οποίες επιτρέπεται να μετακινούνται οι πολίτες με τα οχήματα τους από προχθές 4 Μαΐου κι έπειτα. Μια ερώτηση όμως έμοιαζε να μην έχει απαντηθεί πλήρως κι αυτή ήταν η εξής: «Επιτρέπεται και δεύτερος αναβάτης στα δίκυκλα οχήματα;»

Τις τελευταίες ημέρες το Dikaiologitika.gr δέχθηκε πολλές φορές την παραπάνω ερώτηση η απάντηση της οποίας ήταν θολή και την περίοδο της καραντίνας αλλά και τώρα.

Σε επικοινωνία μας με την Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη η απάντηση που λάβαμε ήταν πως επιτρέπονται 2 αναβάτες, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις και χωρίς να χρειάζεται κάποια επεξήγηση- δικαιολογία. Μάλιστα όπως μας είπαν το ίδιο ίσχυε και για την περίοδο που ίσχυαν τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας.

Όσο για τα υπόλοιπα οχήματα και μέσα μεταφοράς ισχύουν τα εξής όπως έχουν ήδη ανακοινωθεί στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»: για επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ) και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό (μισθωμένα οχήματα με οδηγό) μέχρι πέντε θέσεων επιτρέπεται η μεταφορά ενός επιβάτη, πλέον του οδηγού.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται και η μεταφορά δεύτερου επιβάτη, εφόσον αυτός είναι συνοδός ατόμου που χρήζει βοηθείας.

Για επιβατηγά οχήματα οκτώ ή εννέα θέσεων, δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό, επιτρέπεται η μεταφορά τριών επιβατών πλέον του οδηγού.
Στις παραπάνω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου επιβατών, εφόσον στο όχημα επιβαίνουν, πέραν του οδηγού, μόνο γονείς με τα ανήλικα τέκνα τους.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας, τόσο από τους επιβάτες, όσο και από τον οδηγό.
Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ (150 €), τόσο στον οδηγό του οχήματος, όσο και στους επιβάτες.
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα

Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) μέχρι επτά θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά δύο επιβατών πλέον του οδηγού.
Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οκτώ ή εννέα θέσεων ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.), επιτρέπεται η μεταφορά τριών επιβατών, πλέον του οδηγού.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου επιβατών, μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν αποκλειστικά γονείς με τα ανήλικα τέκνα τους.
Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ (150 €), τόσο στον οδηγό του οχήματος, όσο και στους επιβάτες.

Πηγή: dikaiologitika.gr