Έρχεται όριο ταχύτητα 30 ή 20 χλμ./ώρα στις πόλεις!

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η σχετική απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μείωση του ορίου ταχύτητας των οχημάτων στα 30 χιλιόμετρα ή ακόμη και στα 20 χιλιόμετρα την ώρα προβλέπει η απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Δημήτρης Οικονόμου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την Παρασκευή 19 Ιουνίου.

Μάλιστα επισημαίνεται ότι η δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με όριο ταχύτητας τα 30 ή τα 20 χλμ./ώρα αποτελεί σημαντικό βήμα με στόχο να γίνουν οι δρόμοι πιο φιλικοί στον πεζό και τον ποδηλάτη ως προς την ασφάλεια, τη ρύπανση και τον θόρυβο. Αποτελεί επίσης προϋπόθεση για να λειτουργήσει το οδόστρωμα ως κοινής χρήσης για οχήματα και ποδηλάτες καθώς και για πεζούς. Συνεπώς ε τη θεσμοθέτηση ορίου ταχύτητας τα 30 ή τα 20 χλμ./ώρα σε μια οδό θα αποκτήσουν χώρο οι πεζοί και οι ποδηλάτες.

Ειδικότερα η απόφαση φέρει τίτλο « Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών για τη δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας» και αναμένεται να αλλάξει ριζικά τους τρόπους μετακίνησης σε πάρα πολλές πόλεις της Ελλάδας αλλά και να μειώσει στο ελάχιστο τα όρια ταχύτητας όπως συμβαίνει και σε άλλα κράτη-μέλη.

Ειδικότερα το Βερολίνο διεύρυνε προσωρινά τις λωρίδες ποδηλάτου και δημιούργησε νέες για να επιτρέψει την ασφαλή κυκλοφορία και προσπέραση, λαμβάνοντας υπόψη την ελάχιστη επιτρεπτή κοινωνική απόσταση.

Το Μιλάνο απέκλεισε την κυκλοφορία των αυτοκινήτων σε δρόμους με όριο ταχύτητας 35 χλμ./ώρα και ταυτόχρονα μείωσε το όριο στα 30 χλμ./ώρα στην πλειονότητα των τοπικών οδών με αυξημένη παρουσία ευάλωτων χρηστών, δίνοντας προτεραιότητα στα ποδήλατα και τους πεζούς.

Στο Παρίσι και σε άλλα πολλές άλλες μεγάλες πόλεις δημιουργήθηκαν έκτακτες λωρίδες κυκλοφορίας ποδηλάτων για τη διάρκεια του lockdown αλλά και για την επόμενη περίοδο προσαρμογής.

Στις Βρυξέλλες ολόκληρο το κέντρο της πόλης μετατράπηκε σε περιοχή ήπιας κυκλοφορίας με ανώτατο όριο ταχύτητας 20 χλμ./ώρα ενώ οι πεζοί και οι ποδηλάτες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το πλήρες πλάτος του δρόμου και έχουν απόλυτη προτεραιότητα. Επιπλέον από την 1η Ιανουαρίου του 2021 στο σύνολο της πόλης θα ισχύσει όριο ταχύτητας 30 χλμ./ώρα.

Παράλληλα στην έγκριση των τεχνικών οδηγιών προβλέπεται η εξοικονόμηση χώρου που απαιτείται για την κίνηση των πεζών και των ποδηλάτων η οποία μπορεί να επιτευχθεί σε αφαίρεση ή προσωρινή κατάργηση μεμονωμένων θέσεων στάθμευσης ή μιας λωρίδας στάθμευσης, περιορισμός του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας, απομάκρυνση των θέσεων στάθμευσης – φορτοεκφόρτωσης μακριά από το πεζοδρόμιο και αποκλεισμός ολόκληρης λωρίδας κυκλοφορίας ή ολόκληρου του δρόμου από την κίνηση αυτοκινήτων.

Επίσης επισημαίνεται ότι η πρωτοτυπία των προτεινόμενων παρεμβάσεων θα συνδυάζεται με ταυτόχρονη κα άμεση αλλαγή του ορίου ταχύτητας σε 30 χλμ./ώρα σε τοπικές οδούς και περιοχές πόλεων όπου υπάρχει αυξημένη αλληλεπίδραση οχημάτων και ευάλωτων χρηστών ή έντονη κίνηση πεζών και ιδιαιτέρως παιδιών (πλησίον σχολείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, πλατειών, κ.ά.).

Στα πλεονέκτημα όλων των παρεμβάσεων πέραν της οδικής ασφάλειας και της μείωσης του μόλυνσης του περιβάλλοντος περιλαμβάνεται και το χαμηλό κόστος κατασκευής των υποδομών για την γρήγορη εφαρμογή τους.

Πιέστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Πηγή: newsauto.gr