Εκδόθηκε από το Υπουργείο η εγκύκλιος για το πως θα λειτουργήσουν οι νέοι Δήμοι Αργοστολίου, Σάμης & Ληξουρίου.

Σύμφωνα με αυτήν άμεσα θα πρέπει να γίνουν είναι οι εξής:

2. Άμεσες απαιτούμενες ενέργειες
Με σκοπό την διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας των αρχών και των υπηρεσιών των συνιστώμενων δήμων, οι νεοεκλεγείσες δημοτικές αρχές παρακαλούνται,
σε συνεργασία και με τις απερχόμενες δημοτικές αρχές, να μεριμνήσουν για:
 τη στέγαση των υπηρεσιών και του προσωπικού των συνιστώμενων δήμων, τόσο σε
επίπεδο της έδρας όσο και σε επίπεδο δημοτικών ενοτήτων2
.
 τη διασφάλιση του απαιτούμενου χώρου συνεδριάσεων των νέων δημοτικών
συμβουλίων, με τρόπο που να κρίνεται επαρκής για τις ανάγκες του νέου συμβουλίου
τόσο από άποψη χώρου όσο και από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής.

 την προμήθεια των σφραγίδων των συνιστώμενων δήμων, σύμφωνα με τα ειδικώς
οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 3852/2010.
 τη διαγραφή τυχόν λογοτύπων ή ιδιαίτερων δηλωτικών σημάτων των καταργούμενων
δήμων, στα διοικητικά έγγραφα, τα πιστοποιητικά και τις υφιστάμενες ηλεκτρονικές
εφαρμογές, καθώς και να μεριμνήσουν για την προμήθεια τυχόν νέων πρότυπων
εντύπων με το όνομα των συνιστώμενων δήμων.
 την ανάρτηση των απαραίτητων πινακίδων με το όνομα του οικείου συνιστώμενου δήμου, τουλάχιστον στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του, στα καταστήματα των
δημοτικών ενοτήτων και όπου/όταν είναι εφικτό στα καταστήματα του συνόλου των υπηρεσιών του δήμου. Παράλληλα, οφείλουν να μεριμνήσουν για τη σήμανση των ορίων τους με όμορους δήμους.
 να μεριμνήσουν για την έναρξη πρωτοκόλλου, βιβλίων και αρχείου στους
συνιστώμενους δήμους, καθώς και για τη δημιουργία ιστοσελίδας.3

Διαβάστε στον κάτωθι σύνδεσμο όλη την εγκύκλιο:

εγκύκλιος