Ευθύνες Υπαλλήλων στις Οικονομικές Υπηρεσίες ΟΤΑ (Τροπολογία)

Το ζήτημα που θέτει μετ’ επιτάσεως η ΠΟΕ-ΟΤΑ όλο το τελευταίο διάστημα, αφορά το 1ο άρθρο εκπρόθεσμης Τροπολογίας των κ.κ. Χαρίτση, Τσακαλώτου και Χουλιαράκη, που κατετέθη αργά χθες βράδυ στο “νομοσχέδιο-σκούπα” του Υπουργείου Εσωτερικών και πρώτος παρουσιάζει ο AIRETOS.

 

Πρόκειται για το“καυτό” θέμα των ευθυνών των υπαλλήλων στις Οικονομικές Υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έχει αναδειχθεί μετά την ψήφιση του αρ.204 του Κλεισθένη (με το οποίο κατήργησαν το Δήμαρχο από εκκαθαριστή δαπανών και εντολέα πληρωμών), αλλά και εξαιτίας της κατάργησης του προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνέδριου (με το αρ.10 του ν.4337/2015).

Σχετικές διεκδικήσεις της ΠΟΕ-ΟΤΑ, όπως έχει παρουσιάσει ο AIRETOS,αποτελούν η άμεση κατάργηση του αρ.204 του Κλεισθένη, η επαναφορά του προληπτικού ελέγχου, καθώς και η « πλήρης απαλλαγή των εργαζομένων των Οικονομικών Υπηρεσιών από κάθε πειθαρχική ή ποινική ευθύνη σχετική με την οικονομική διαχείριση, και την εφαρμογή της μόνο σε περιπτώσεις που αποδεικνύεταιβαριά αμέλεια ή δόλος».

Η Υπουργική Τροπολογία, λοιπόν,ρυθμίζει τις υπαλληλικές ευθύνες στις αυτοδιοικητικές Οικονομικές Υπηρεσίες.

Φέρει δύο τίτλους, άλλον στην Αιτιολογική Έκθεση και άλλον στο άρθρο, που είναι “Βαθμός ευθύνης υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ” και “Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων προσωπικού των ΟΤΑ”αντιστοίχως.

Το προς ψήφιση άρθρο ορίζει:

« Οι υπάλληλοι των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων των Οικονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και οι υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητες των Οικονομικών Υπηρεσιών, κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτών, δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται ΜΟΝΟ για δόλο ή βαρεία αμέλεια, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.»

Στην Αιτιολογική Έκθεση, οι Υπουργοί αναφέρουν ότι μετά τη μεταφορά αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και των Ειδικών Λογιστηρίων στις Οικονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, σύμφωνα ιδίως με το αρ.10 του ν.4337/2015 και το αρ.42 του ν.4483/2017, κρίνεται αναγκαία η επέκταση και στους υπαλλήλους των Υπηρεσιών αυτών – ή στους υπαλλήλους που ασκούν τα σχετικά καθήκοντα, ανεξαρτήτως της οργανωτικής δομής των αντίστοιχων ΟΤΑ ή νομικών προσώπων αυτών – της πρόβλεψης που ισχύει ως προς την ιδιότητα του δημοσίου υπόλογου και ως προς το μέτρο ευθύνης, για τους υπαλλήλους που ασκούσαν, πριν τη μεταφορά, τις σχετικές αρμοδιότητες.Για το λόγο αυτό, σημειώνουν οι Υπουργοί, με την κατατεθείσα ρύθμιση, προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι των Οικονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και οι υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα τα οποία σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των Οικονομικών Υπηρεσιών, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια.

Η εκπρόθεσμη Τροπολογία, το 1ο άρθρο της οποίας αφορά τα ανωτέρω, ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής και είναι διαθέσιμη ΕΔΩ

Αναδημοσίευση από www.airetos.gr