Σήμερα 10/4/19 πραγματοποιήθηκαν οι φοιτητικές εκλογές μας για την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου. Ύστερα από την καταμέτρηση των ψήφων οι έδρες βγαίνουν ως εξής:
ΑΣΣΦΙΟΝ: 5 Έδρες
ΔΑΠ: 1 Έδρα με ψήφους 33
ΠΚΣ: 1 Έδρα με 4 ψήφους
Το διοικητικό συμβούλιο διαμορφώνεται ως εξής:
Πρόεδρος: Ψωμάς Δημήτριος (Ψήφοι: 34)
Αντιπρόεδρος: Μουτσάτσου Ευαγγελίνα-Μαρία (Ψήφοι: 30)
Γενικός γραμματέας: Κωνσταντίνα Καΐκα (ψήφοι: 52)
Ειδικός γραμματέας: Ελένη Στρατή (Ψήφοι: 33)
Ταμίας: Αθανάσιος Τριμπόνιας (Ψήφοι: 28)
Α’ Μέλος: Ξενοφών Ζαρκάδας (Ψήφοι: 55)
Β’ Μέλος: Μπέσσα-Μόραλη Βασιλική(Ψήφοι:4)