η σημερινή περιφερειακή αρχή των Ιονίων Νήσων συνεχίζει την αναπτυξιακή και επενδυτική της πρωτοβουλία προς το συμφέρον των πολιτών και της οικονομίας.
Δυο μεγάλα οδικά έργα ,εντασσόμενα στο οραματικό έργο του Ιόνιου Άξονα Βορρά-Νότου εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με απόφαση του Περιφερειάρχη.
Οδός “Τρία Γεφύρια-Βρυώνη” στην Κέρκυρα 28.052.240,73 ευρώ και
Οδός “Αεροδρόμιο-Κρανιά” στην Κεφαλονιά 8.355.600 ευρώ.
Εμείς συνεχίζουμε να εντάσσουμε σπουδαία έργα στο πρόγραμμα , κάποιοι στην θέση μας το καλοκαίρι του 2014 τα απέντασσαν αφήνοντας “καμμένη γή”!

Από το fb του Θόδωρου Γαλιατσάτου