Για τη Διαδημοτική: “θεωρούμε μείζονος σημασίας τη διατήρηση του φορέα ως έχει και προτείνουμε αντί της κατάργησης, την ενίσχυσή του με οποιονδήποτε τρόπο κρίνεται αναγκαίος”

Σχετικά με το θέμα που έχει ανακύψει αναφορικά με την κατάργηση της ΕΔΑΚΙ , θα θέλαμε να εκφράσουμε αρχικά την αμέριστη συμπαράστασή μας προς τους εργαζόμενους που βρίσκονται απέναντι σε νέα δεδομένα και αποφάσεις που λαμβάνονται ερήμην τους .
Δεν μπορούμε να μην εξάρουμε το υποδειγματικό έργο που επιτελεί η ΕΔΑΚΙ όλα αυτά τα χρόνια στον τομέα της καθαριότητας.Κρίνοντας λοιπόν , εκ του αποτελέσματος , θεωρούμε μείζονος σημασίας τη διατήρηση του φορέα ως έχει και προτείνουμε αντί της κατάργησης, την ενίσχυσή του με οποιονδήποτε τρόπο κρίνεται αναγκαίος .
Θεωρούμε τέλος , ότι όλες οι αναγκαίες δράσεις πρέπει να γίνουν άμεσα με γνώμονα πρωτίστως τη δημόσια υγεία .
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αργοστολίου .

https://www.facebook.com/thodoris.alysandratos/posts/685654938916426