Αγαπητό kefalonia magazine

Η διακοπή του σημαντικού έργου της διαπλάτυνσης στο Αδράκι που ξεκίνησε αλλά σταμάτησε ήρθε σήμερα στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου μετά από αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη Σταύρου Τραυλού. Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Τσιλιμιδός εξήγησε ότι το έργο σταμάτησε από την αρχαιολογική υπηρεσία καθώς υπάρχει κάποιο άγνωστο στην Πολιτική Προστασία μνημείο

Τελικά το δημοτικό συμβούλιο πήρε την απόφαση να ζητήσει την άμεση επανέναρξη του έργου και δηλώνει την αναγκαιότητα να γίνει.

Ο Παρατηρητής του Δημοτικού συμβουλίου