Γιώργος Κατσιβέλης: Στην Έκτακτη Συνάντηση Δημάρχων-οι δραματικές επιπτώσεις που θα φέρει η οικονομική αυτή στενότητα στη λειτουργία και τις υπηρεσίες προς τους πολίτες

Έκτακτη Συνάντηση Δημάρχων σήμερα στην Αθήνα από την ΚΕΔΕ με κύρια θέματα συζήτησης την αύξηση του ενεργειακού κόστους και την αύξηση των καυσίμων που σε συνάρτηση με τα μειωμένα έσοδα των Δήμων από την αδυναμία των πολιτών να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους δημιουργούν οικονομική ασφυξία.
Η συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων πλέον λαμβάνουνε μηδενικά ή πιστωτικά εκκαθαριστικά από τη ΔΕΗ (αφού κρατήσει το κόστος κατανάλωσης ρεύματος των εγκαταστάσεων του Δήμου) με αποτέλεσμα να μην μπαίνουν στο ταμείο χρήματα από τα ανταποδοτικά που καλύπτουν μεταξύ άλλων το κόστος αποκομιδής των απορριμμάτων , το τέλος ταφής , τη συντήρηση του Δημοτικού φωτισμού κ.α
Κοινή διαπίστωση οι δραματικές επιπτώσεις που θα φέρει η οικονομική αυτή στενότητα στη λειτουργία και τις υπηρεσίες προς τους πολίτες αν δεν υπάρξει στήριξη από το υπουργείο Εσωτερικών με έκτακτη επιχορήγηση.

https://www.facebook.com/filkats/posts/5000749193304733