Η τροπολογια που φέρνει η κ. Θεοπεφτάτου είναι απαράδεκτη όχι μόνο ηθικά αλλά και πολιτικά. Τα οικιστικά θέματα είναι θέματα ουσίας, ποιότητας ζωής και ορίζουν τη φυσιογνωμία του νησιού μας – πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για τους παραδοσιακούς οικισμούς οι οποίοι τα τελευταία χρόνια οικοδομούνται με τρόπο που αλλοιώνει τη φυσιογνωμία τους. Δεν λύνονται όλα στο πόδι με τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, για να ικανοποιήσουν την εκλογική πελατεία. Αν ήταν τόσο σημαντικές οι στέγες γιατί το θέμα δεν το έφερε τέσσερα χρόνια τώρα