Η Αντιδήμαρχος Πυλαρέων, για τα ζώα εκτροφής σε κατοικημένες περιοχές

Μετά από αρκετές καταγγελίες δημοτών, ενημερωθήκαμε ότι παρουσιάζονται συχνά φαινόμενα εισόδου και περιφοράς ζώων εκτροφής (αιγοπρόβατα) εντός κατοικημένων περιοχών και κοινόχρηστων χώρων των οικισμών, με αποτέλεσμα να προκαλούνται ζημιές και να δημιουργούνται ανθυγιεινές συνθήκες σε βάρος των δημοτών μας.

Με το παρόν ενημερώνουμε πως απαγορεύεται η παραμέληση, η περιφορά, η βοσκή και ο σταυλισμός ζώων σε ανοικτούς χώρους εντός κατοικημένων περιοχών και γενικότερα απαγορεύεται η βοσκή των ζώων κάθε κτηνοτρόφου εφόσον προκαλείται όχληση.
Ζητάμε την προσοχή σας  προς τα ανωτέρω ώστε να μην δημιουργούνται ζημιές, οχληρές και γενικά αρνητικές εικόνες σε βάρος των κατοίκων και των επισκεπτών μας.
Η Αντιδήμαρχος
Αμαλία Αλυσανδράτου
Γραφείο Τύπου Δήμου Σάμης