Με ένα ντόμινο θεσμικών παρεμβάσεων, η κυβέρνηση ρίχνει συνεχώς εμπόδια για ιδιωτικοποιήσεις σε κάθε τομέα δραστηριότητας, και με ένταση στο πεδίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Είναι εντυπωσιακό ότι μέχρι την τελευταία στιγμή η κυβέρνηση, κατά την συζήτηση στη Βουλή για το λεγόμενο «αναπτυξιακό» νομοσχέδιο (με τίτλο «Επενδύω»), ξήλωνε όποια δημόσια διάσταση είχε απομείνει σε δημοτικές υπηρεσίες. Μάλιστα, περιπτώσεις που είχε …ξεχάσει να περιλάβει στο «σώμα» του νομοσχεδίου, τις προσέθεσε σε τροπολογία, υπηρετώντας το νεοφιλελεύθερο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης σε δήμους και περιφέρειες.

Είναι ενδεικτικό ότι την ώρα που διαδήλωναν συνδικάτα εργαζομένων, ανάμεσα σε άλλους και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), η κυβέρνηση παρέδιδε, με παράκαμψη, και το τιμόνι της δημοτικής συγκοινωνίας στους ιδιώτες. Η ρύθμιση τρύπωσε στην εκπρόθεσμη τροπολογία με μπουκέτο διατάξεων. Και αυτό ενώ είχε ξεσηκωθεί από ημέρες σάλος για το άρθρο 179 του σχεδίου νόμου με το οποίο το δημοτικό συμβούλιο, μπορεί κατά την κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης αναφορικά με την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού (τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του νόμου 3979/2011).

Τι έκαναν; Πρόσθεσαν διάταξη ώστε οι δημοτικές Αρχές να μπορούν πανεύκολα, κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου- με δεδομένες τις ελλείψεις σε προσωπικό (οδηγούς κ.λ.π.), και προβάλλοντας ότι δεν βγαίνουν τα δρομολόγια- να αναθέτει σε ιδιώτες και το μεταφορικό έργο των δημοτικών λεωφορείων.

Αξίζει να επισημανθεί ότι τα σχετικά με τα των δημοτικών συγκοινωνιών ορίζονται με διατάξεις προ 18ετίας. Ο δήμοι μπορούν, να διενεργούν μεταφορά για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, Κέντρων Απασχόλησης Ηλικιωμένων και εργαζομένων στην περιοχή. Μπορούν επίσης να διενεργούν μεταφορά για τη μετακίνηση κατοίκων των δημοτικών διαμερισμάτων από και προς το κέντρο του δήμου, εφόσον αυτό το μεταφορικό έργο δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή.

Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο άρθρο 18 του νόμου νόμος 2963 /2001, το οποίο επίσης αναφέρει ότι εκτέλεση του έργου αυτού γίνεται με ιδιωτικής χρήσης λεωφορεία ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α. Ολο αυτό το νομοθετικό πλέγμα αναπροσαρμόζεται, με τις νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, και το ζήτημα δημόσιας υπηρεσίας συγκοινωνιακού έργου των δήμων μεταλλάσσεται πλήρως σε νέα δυνατότητα για ιδιωτικό έργο…

Πηγή: documentonews.gr