Αλλαγές στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, που αφορά και τους ΟΤΑ, προβλέπει νομοσχέδιο. Μεταξύ άλλων:

– Αυξάνονται τα όρια της απευθείας ανάθεσης στις 30.000 ευρώ για προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και μελετών και στις 60.000 ευρώ για δημόσια έργα. Επίσης, προβλέπεται απευθείας ανάθεσης μέσω ηλεκτρονικών καταλόγων (e–marketplace) με ανώτατο όριο τις 40.000 ευρώ ανά είδος αγαθού.

-Ενισχύεται το σύστημα μελέτη –κατασκευή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ν/σ που παρουσίασαν σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο οι υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής και Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος:

Υπουργείο Ανάπτυξης: Στις 30.000 & 60.000 ευρώ η απευθείας ανάθεση

Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων βασικοί άξονες της τροποποίησης είναι:

Επιτάχυνση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων με μείωση της γραφειοκρατίας. Χωρίς εκπτώσεις σε όρους διαφάνειας και ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων. Εξάλειψη παρωχημένων διαδικασιών ανάθεσης και αντικατάστασή τους με ηλεκτρονικές διαδικασίες. Επιτάχυνση των διαδικασιών προδικαστικής και δικαστικής επίλυσης διαφορών, που ανακύπτουν κατά τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.  Στα βασικά σημεία μεταρρυθμίσεων (κυρίως για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών) περιλαμβάνονται:

α) Αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών σε ένα μόνο στάδιο όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η βέλτιστη οικονομική προσφορά. Προώθηση της διαδικασίας της διαβούλευσης με την αγορά πριν από την προκήρυξη διαγωνισμών σημαντικής αξίας. Πρόβλεψη δυνατότητας δημιουργίας Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για τις προμήθειες του Δημοσίου και για την επέκταση των εργαλείων e-procurement με τη χρήση συστήματος ηλεκτρονικών καταλόγων. Μείωση ύψους εγγυήσεων καλής εκτέλεσης προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών από 5% σε 4% προκειμένου να διευκολυνθεί, περαιτέρω, η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις. Πρόβλεψη που θα καθιστά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό υποχρεωτική διαδικασία ανάθεσης για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες.

β) Ζητήματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Κατάργηση της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού. Αύξηση των ορίων της απευθείας ανάθεσης στις 30.000 ευρώ για προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και μελετών και στις 60.000 ευρώ για δημόσια έργα. Πρόβλεψη απευθείας ανάθεσης μέσω ηλεκτρονικών καταλόγων (e–marketplace) με ανώτατο όριο τις 40.000 ευρώ ανά είδος αγαθού. Κατάργηση της διαδικασίας των ενστάσεων για τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης με απευθείας προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια. Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων από τις αναθέτουσες Αρχές σε όλες τις διαδικασίες ανάθεσης με αντικείμενο άνω των 30.000 ευρώ (από 60.000 ευρώ σήμερα). Αναθέσεις συμβάσεων αξίας 2.500 ευρώ απευθείας με εξόφληση σχετικού φορολογικού παραστατικού.

γ) Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στη διαδικασία προδικαστικής επίλυσης διαφορών από την ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ για διαφορές, που ανακύπτουν, κατά τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων πάνω από τα όρια της απευθείας ανάθεσης. Μονομελή Κλιμάκια της ΑΕΠΠ για διαφορές κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων κάτω των 100.000 ευρώ.

δ) Αποτελεσματικότερη και ταχύτερη δικαστική προστασία. Ενιαίο ένδικο βοήθημα για προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία με προθεσμία άσκησης 10 ημέρες από τη κοινοποίηση της απόφασης της ΑΕΠΠ. Εκδίκαση της υπόθεσης μέσα σε σύντομη προθεσμία με έκδοση διατακτικού 15 ημέρες μετά τη συζήτηση.

Υπουργείο Υποδομών: Ενίσχυση του συστήματος μελέτη –κατασκευή

Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών οι προωθούμενες αλλαγές αποβλέπουν στον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου εκτέλεσης των έργων και μελετών για τη δημιουργία έργων ποιοτικότερων, με σύντμηση του χρόνου εκτέλεσης. Εισάγονται αλλαγές που – μεταξύ άλλων – αφορούν:

 1. την ενίσχυση του συστήματος μελέτη –κατασκευή,
 2. τις εγγυήσεις
 3. τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
 4. τον διαχωρισμό επίβλεψης από Διευθύνουσα Υπηρεσία και την εισαγωγή της ιδιωτικής επίβλεψης,
 5. την ταύτιση της μελέτης με το τελικό κατασκευασθέν έργο
 6. το ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης,
 7. την ψηφιοποίηση διαδικασιών και την εισαγωγή ηλεκτρονικού ημερολογίου,
 8. τις προκαταβολές
 9. την εισαγωγή του δηλωτικού συστήματος αντί του ελεγκτικού
 10. την ίδρυση Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ),
 11. την παραλαβή του έργου σε ένα στάδιο,
 12. την εισαγωγή της διαιτησίας, σε έργα μέχρι 10 εκατ. ευρώ,
 13. τη δημιουργία Τεχνικού Συμβουλίου Εποπτευομένων Φορέων και την ενίσχυση του υφιστάμενου με περισσότερα κλιμάκια, καθώς και τη μεταβολή των προβλέψεων κρίσης επί ένστασης.

Υπουργείο Άμυνας: Απευθείας ανάθεση 30.000 ευρώ για εξοπλιστικά

Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Άμυνας βασική επιδίωξη είναι η βελτίωση της διοικητικής διαδικασίας σε όλες τις φάσεις συμβάσεων στρατιωτικού εξοπλισμού με σκοπό την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο που προσδιορίζεται από τις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς, το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις ελέγχου και διαφάνειας. Ειδικότερα, προτείνονται: α) τροποποίηση του ορίου της απευθείας ανάθεσης από 20.000 ευρώ σε 30.000 ευρώ, β) μη ανασταλτικό αποτέλεσμα της προδικαστικής προσφυγής ή ένστασης, γ) μείωση του ποσοστού της συμπληρωματικής εγγύησης καλής εκτέλεσης (από 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς Φ.Π.Α. σε 4%), που υποχρεούται να καταθέσει ο ανάδοχος σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Προηγούμενο άρθροΘεσσαλονίκη: Τρομάζουν τα λύματα! Χωρίς μέτρα τα κρούσματα κορονοϊού θα έφταναν τις 3.000
Επόμενο άρθροΚάθειρξη έξι ετών και χρηματική ποινή 100.000 ευρώ σε Τσοχατζόπουλο, Βίκυ Σταμάτη και Ζήγρα