ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ κ´ ΙΘΑΚΗΣ
4 Δήμοι : Δήμος Αργοστολίου
Δήμος Ληξουρίου
Δήμος Σάμης
Δήμος Ιθάκης
Ένας άγώνας και μία προσπάθεια που ξεκίνησε αμέσως μετά τόν νόμο Καλλικράτη ( 2010) για να ευωδοθει το 2019 .
Η εκλογη των Δημάρχων και η ανάληψη των καθηκόντων τους , η πρώτη λειτουργία των Νέων Δημοτικών Συμβουλίων και η εκλογη των Οικονομικών τους Επιτροπών αποτελεί την απαρχή μιάς δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών και ένα ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων και την δημιουργία των συνθηκών για μία αναπτυξιακή πορεία των δήμων μας , του νόμου μας και τής Περιφέρειας μας . Η συνέχεια και η λειτουργία τους δεν πρέπει να μας φοβίζει γιατί υπάρχει η κοινή αγωνία και η διεκδίκηση των απαραίτητων πόρων για την λειτουργία τους και η δυναμική που δημιουργούν οι πολίτες για συμμετοχή και δημοκρατία . Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εκφράζοντας την θέληση της Περιφερειαρχου κ Ροδης Κρατσα κσι του συνόλου του ΠΣ θα στηρίξει κάθε προσπάθεια των Νέων Δήμων και κάθε αίτημα που θα υποβληθεί από αυτούς προσβλέποντας στην καλή συνεργασία τους αλλά και την ανάπτυξη της ΠΙΝ και μέσω αυτών !

Από το fb του Σωτήρη Κουρη