Η περιφερειάρχης προχωρεί στην υλοποίηση μιας καταχρηστικής σύμβασης για τα υδατοδρόμια, με την κάλυψη του Α. Γεωργιάδη.

Με ισχνή πλειοψηφία, που συγκροτήθηκε από την παράταξη της κ. Κράτσα-Τσαγκαροπούλου και ορισμένους «πρόθυμους» των παρατάξεων του κ. Σπύρου και του κ. Αλεξάκη, εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων η προγραμματική σύμβαση για την αδειοδότηση και κατασκευή των πέντε υδατοδρομίων, που εκτινάσσει το σχετικό κόστος σχεδόν στο πενταπλάσιο!

Κανένα ερώτημα από όσα έθεσε η παράταξη μας η ΑΝΑΣΑ δεν απαντήθηκε, ακόμη και όταν κατατέθηκαν ενώπιον των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου ένδεκα (11) έγγραφα που καταδεικνύουν, χωρίς αμφισβήτηση, αφ’ ενός την συγκεκριμένη πρόοδο στην διαδικασία της αδειοδότησης μέχρι το καλοκαίρι του 2019 και αφ’ ετέρου την παντελώς αδικαιολόγητη υπερκοστολόγηση από 755.000 € σε 3.056.290 €.

Αντιθέτως η περιφερειακή αρχή, γνωρίζοντας την «αδυναμία» της, ζήτησε και έφερε ενισχύσεις από το περιβάλλον του υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη, επιβεβαιώνοντας έτσι την διασύνδεση Γεωργιάδη-ΔΕΠΑΝ όπως ήδη έχει αποκαλύψει η ΑΝΑΣΑ. Ταυτόχρονα καθίσταται προφανές ότι η «επέλαση» κατά του δημοσίου χρήματος που επιχειρείται στην συγκεκριμένη προγραμματική είναι σε γνώση όλης της ιεραρχίας, κυβέρνησης και Γεωργιάδη, περιφερειακής αρχής και Κράτσα-Τσαγκαροπούλου!

Τα ερωτηματικά όμως πολλαπλασιάζονται και ζητούν απαντήσεις:

  • Γιατί η περιφερειακή αρχή Κράτσα-Τσαγκαροπούλου επί 6 ολόκληρους μήνες δεν επικοινώνησε ούτε μία φορά με τον ανάδοχο του έργου της αδειοδότησης; Γιατί δεν ζήτησε την επίσπευση στην ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του, γεγονός που θα οδηγούσε στην άμεση αδειοδότηση των υδατοδρομίων;
  • Γιατί η περιφερειακή αρχή Κράτσα-Τσαγκαροπούλου επί 6 ολόκληρους μήνες απέφυγε να απαντήσει σε έγγραφα της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ζητούσαν συμπληρωματικά στοιχεία για την έγκριση των ΜΠΕ των υδατοδρομίων;
  • Γιατί η περιφερειάρχης επί 6 ολόκληρους μήνες άφησε ανυπόγραφη την προγραμματική σύμβαση της ΠΙΝ με το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου για την αδειοδότηση και κατασκευή του υδατοδρομίου;
  • Γιατί η περιφερειακή αρχή Κράτσα-Τσαγκαροπούλου δεν ζήτησε την συνδρομή του ΟΛΚΕ που αφ’ ενός διαθέτει τεχνογνωσία έχοντας αδειοδοτήσει ήδη δυο υδατοδρόμια και αφ’ ετέρου προωθεί την ίδια περίοδο την αδειοδότηση και άλλων τριών στα Διαπόντια νησιά;

Ηλίου φαεινότερο ότι υπήρξε μεθόδευση προκειμένου να οδηγηθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο στην έγκριση αυτής της καταχρηστικής σύμβασης, μέσω της οποίας λαφυραγωγείται χωρίς αιδώ το δημόσιο χρήμα!

Δυο στοιχεία ενδεικτικά :

  1. Προκατασκευασμένος οικίσκος επιφανείας 23m2 κοστολογείται από την προγραμματική των «αρίστων» με 90.000 ευρώ!
  2. Το ημερομίσθιο ενός επιστήμονα απασχολούμενου στην παρακολούθηση του έργου καθορίζεται από την προγραμματική αυτή στα 730,80 ευρώ!

Η ΑΝΑΣΑ επισημαίνει ότι, εκτός από την συλλογική ευθύνη του Συμβουλίου, υπάρχει και η ατομική ευθύνη όσων υπερψήφισαν την συγκεκριμένη προγραμματική σύμβασηΌπως υπάρχει και η ευθύνη των μελών των επιτροπών των τριών Λιμενικών Ταμείων που ενδεχομένως θα συνομολογήσουν στην απαράδεκτη αυτή σύμβαση.

Η διαφύλαξη του δημοσίου χρήματος, η υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος είναι υπόθεση όλων.

Η ΑΝΑΣΑ θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα αφ’ ενός για την αποκάλυψη της επονείδιστης αυτής πράξης στους πολίτες των Ιονίων Νήσων και αφ’ ετέρου για την ενημέρωση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΩΝ

ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια Νησιά