Η πρώτη ανακοίνωση του Αντιδημάρχου Κουρκουμελη-Τι ζητά από τους δημοτες