Η πρώτη απάντηση στον σύλλογο “ΝΤΟΡΙΣ”-Από τον υποψήφιο Δήμαρχο Σάμης Μάκη Μονιά

Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες.

Σας ευχαριστούμε για τις ευχές  και ευχόμαστε  να μπορέσουμε να συνεργαστούμε στο μέλλον. Η παράταξή μας « Δημοτική Αναγέννηση» για το Δήμο Σάμης  έχει σκοπό  να πράξει  τα δέοντα ώστε να τηρηθούν οι νόμοι και οι διατάξεις ως προς την αντιμετώπιση των ζώων  και την προστασία του περιβάλλοντος. Ομάδα έργου θα αναλάβει όλα τα προβλήματα σχετικά με τα ζώα (οικόσιτα και μη) και θα συνεργαστούμε με ειδικούς επιστήμονες ώστε σε όλο το Δήμο το πλούσιο περιβάλλον να προστατευθεί και να είναι απαγορευτική κάθε καταστροφική δραστηριότητα (εξόρυξη υδρογονανθράκων κ.λ.π).

Δεν είμαστε άνθρωποι των λόγων αλλά των έργων και πιστεύουμε να έχουμε την δυνατότητα να απαντήσουμε μέσα από πράξεις και όχι υποσχέσεις σε όλες τις ερωτήσεις σας.

 

Dear fellow-citizens.

Thank you  for your wishes and we wish to be able to work together in the future. Our group «Municipal Rebirth» for the Municipality of Sami has aim to act  so that are observed laws and the provisions as for the confrontation of animals and the protection of environment. Project Team  will take over  all the animal-realated problems (domestic and non-domestic) and will collaborate with special scientists in order to ensure the rich environment protects in all the Municipality  protected and is prohibits each devastating activity (excavation of hydrocarbons etc). We are not people of words but of works and we believe we have the ability to answer through acts rather than promises to all your questions.

 

 

 

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ

ΜΑΚΗΣ ΜΟΝΙΑΣ