Η Σερβία υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες της Ελλάδας για την προστασία των συνόρων της ΕΕ

Η Σερβία υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες της Ελλάδας για την προστασία των συνόρων της ΕΕ και την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών προκλήσεων και προκλήσεων ασφάλειας που πυροδότησε η πρόσφατη έξαρση παράνομων μεταναστών. #IStandWithGreece