Η συνεργασία μας με τις Τοπικές Επιχειρήσεις και τα Επιμελητήρια μας αποδίδει άριστα αποτελέσματα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ EXPOTROF 2020
Η παρουσία της περιφέρειας μας στην έκθεση τοπικών προϊόντων κσι γαστρονομίας EXPOTROF 2020 σηματοδοτεί την στήριξη μας στην τοπική παραγωγή και την βελτίωση των τοπικών μας προϊόντων και επιχειρήσεων . Η Τοπική μας Γαστρονομία , που τα τελευταία χρόνια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής παραγωγής έχει βελτιωθεί, ώστε μέσω αυτής να απολαμβάνουμε εξαίσια αποτελέσματα .
Η συνεργασία μας με τις Τοπικές Επιχειρήσεις και τα Επιμελητήρια μας αποδίδει άριστα αποτελέσματα και θέλω να ευχαριστήσω τόσο τους παραγωγούς , οσο και τα στελέχη των επιμελητηρίων που συμμετέχουν .
Η παρουσία της Περιφερειαρχου μας κ Ροδης Κρατσα και του Προέδρου μας, κ Νίκου Μουζακίτη έδωσαν το κύρος και την προστιθέμενη αξία στην συνεχή προσπάθεια μας για άνοδο και βελτίωση της προβολής και προώθησης των προϊόντων της Ιόνιας Γής .

Σωτήρης Κουρής