Προχωρά το έργο εγκατάστασεις pillars 14 τον αριθμό στο λιμάνι βαθέως Ιθάκης.
Συνεχίζουμε!!!!

Διονύσης Στανίτσας

Δήμαρχος ΙΘάκης