Ιθάκη: Αίτημα ηλεκτροφωτισμού τμήματος του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Σταυρού-Πόλις Σταυρού

Προωθούμε και τον ηλεκτροφωτισμό τμήματος του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Σταυρού-Πόλις Σταυρού, σύμφωνα με το αίτημα του Προέδρου της Τ.Κ. Σταυρού Ιθάκης κ.Δημήτρη Δέτσιμα.

Προωθούμε και τον ηλεκτροφωτισμό τμήματος του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Σταυρού-Πόλις Σταυρού, σύμφωνα με το αίτημα του Προέδρου της Τ.Κ. Σταυρού Ιθάκης κ.Δημήτρη Δέτσιμα.

Δημοσιεύτηκε από Thanasis Livitsanis στις Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020