Καθαρισμός και ευπρεπισμός της πλατείας δίπλα από το Μορφωτικό Κέντρο με την βοήθεια της Χριστίνας Πάνου-Δαούση και την ευχαριστούμε.
Συνεχίζουμε……

Καθαρισμός και ευπρεπισμός της πλατείας δίπλα από το Μορφωτικό Κέντρο με την βοήθεια της Χριστίνας Πάνου-Δαούση και την ευχαριστούμε.Συνεχίζουμε……

Posted by Stanitsas Dionisis on Saturday, November 21, 2020