Όλα τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Ιθάκης,συμπεριλαμβανομένου και του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού θα παραμείνουν κλειστά από 21 μέχρι 23 Σεπτεμβρίου 2020 λόγω προβλημάτων στα κτίρια που προέκυψαν από την θεομηνία.
Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας
Τρελλης Ιωάννης