Ιθάκη: Ο Δήμος καλεί σε εξόφληση των λογαριασμών ύδρευσης έως 31 Μαρτίου αλλιώς…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ασυνέπεια εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης που παρατηρείται τον τελευταίο χρόνο, θέτει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Ύδρευσης.
Παρακαλούμε όπως προβείτε στην εξόφληση των λογαριασμών ύδρευσης έως 31 Μαρτίου, σε διαφορετική περίπτωση θα κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης
ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ