Ολοκληρώνεται το έργο <Αποκατάσταση ζημιών στις Φρίκες λόγω καιρικού φαινόμενου ΙΑΝΟΣ >.
Μέχρι σήμερα ολοκληρώσαμε και έχουμε σε εξέλιξη έργα αποκατάστασης, προϋπολογισμού άνω των 2,5 εκατ. ευρώ.
Συνεχίζουμε…..

Ολοκληρώνεται το έργο <Αποκατάσταση ζημιών στις Φρίκες λόγω καιρικού φαινόμενου ΙΑΝΟΣ >.Μέχρι σήμερα ολοκληρώσαμε…

Posted by Stanitsas Dionisis on Tuesday, March 30, 2021