ΥΠΟΓΡΑΦΤΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡ. ΠΑΝΑΓΗ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΙΘΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗ Γ.ΣΤΑΝΙΤΣΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.) – Εθνικοί πόροι. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ : 420.101,54 €

Διονύσης Στανιτσας

Δήμαρχος Ιθακης