Πρόσκληση
Σας προσκαλούμε σήμερα Κυριακή και ώρα 20:00 στο Μορφωτικό Κέντρο στην τελετή ορκωμοσίας του Δημάρχου,των Δημοτικών συμβούλων, των Προέδρων των Κοινοτήτων και των μελών αυτών οι οποίοι εξελέγησαν στις Δημοτικές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.