Τοποθετούμε στο Ταξιάρχη (ρέμα) κάγκελο σε ένα επικίνδυνο σημείο μέχρι σήμερα για ατύχημα.
Καθαρίζεται και η περιοχή από τα μπάζα που έχουν πετάξει ασυνείδητα κάποιοι.
Διατηρούμε το νησί μας καθαρό.

Τοποθετούμε στο Ταξιάρχη (ρέμα) κάγκελο σε ένα επικίνδυνο σημείο μέχρι σήμερα για ατύχημα.Καθαρίζεται και η περιοχή από τα μπάζα που έχουν πετάξει ασυνείδητα κάποιοι. Διατηρούμε το νησί μας καθαρό.

Posted by Stanitsas Dionisis on Saturday, April 10, 2021