Καμιναράτα: Άλλη μία προσπάθεια για ένα καθαρό χωριό (εικόνες)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=138005685451711&id=100077268416046

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=137585765493703&id=100077268416046