Καμιναράτα-Κατωγή: Συζήτηση για κοινά θέματα (pics)

Εχθές μας επισκεφτηκε στο γραφείο της κοινότητας ο Βιτωρατος Πέτρος πρόεδρος κατωγης και συζήτησαμε για κοινά θέματα πού αφορούν τις κοινότητές μας. Βασικό θέμα ήταν η μη κατανόηση από όσους επισκέπτονται τά χωριά μας (μόνιμοι η μη ) ότι εμείς το μόνο που θέλουμε και αγωνιουμαι να μην παρουσιαστει ο Κορωναίος στην περιοχή μας . Γι’αυτό ζητάμε όσοι έρθουν, νά μείνουν λίγες μέρες σπίτι τους,
Μετά βέβαια σάν φιλόξενοι καμηναραδες ακολούθησε αυτό που βλέπουμε στις φωτογραφίες

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=223920792251777&id=100039015738072