Καππάτος: Προσθήκη ειδικοτήτων και παράταση υποβολής αιτήσεων για επικουρικό προσωπικό στις δομές υγείας των νησιών μας

Για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών που ενδιαφέρονται, η υποβολή αιτήσεων για τη διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού (πλην ιατρών) στις δομές υγείας των νησιών μας, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπάρχει για την κάλυψη των θέσεων και την προσθήκη δυο επιπλέον ειδικοτήτων (7 θέσεις) για το νοσοκομείο Αργοστολίου και μετά από διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Υγείας, παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Τρίτη 14Ιουλίου στις 24:00.

Οι δυο ειδικότητες που προστέθηκαν για το νοσοκομείο Αργοστολίου είναι:

  • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Βοηθών Θαλάμου ή Μεταφορέων Ασθενών ή Νοσοκόμων
  • ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας / Πλυντρών – ντριων / Εργατών – τριών.

Υποψήφιοι που έχουν ήδη ολοκληρώσει τις αιτήσεις τους και ενδιαφέρονται να υποβάλλουν το ενδιαφέρον τους για τις θέσεις που έχουν προστεθεί, θα πρέπει να διαγράψουν την αίτηση τους και να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

Οι Υποψήφιοι που ενδιαφέρονται πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες και τα σχετικά αρχεία στην σελίδα:

https://loipoepikouriko.moh.gov.gr/

Με τιμή,

Παναγής Καππάτος

Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης