Αλλαγές στον εκλογικό νόμο για την Αυτοδιοίκηση που αποκάλυψε η aftodioikisi.gr, ζητά η ΚΕΔΕ, ενόψει της κατάθεσής του στη δημόσια διαβούλευση μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Θεσμών την οποία παρουσίασε στη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ ο πρόεδρος της, δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και παρουσιάζει η aftodioikisi.gr:

-Άρθρο 22: Η πλειοψηφία των δημάρχων ζητά, αντί για το 43% ως όριο εκλογής του δημάρχου από τον α΄ γύρο, «την επαναφορά του ποσοστού στο 42%, το οποίο είχε εφαρμοστεί το 2006 κατά γενική ομολογία με επιτυχία, θα αποφευχθεί πιθανή σύγχυση που θα μπορούσε να δημιουργηθεί από τη χρήση άλλου ποσοστού όπως του προτεινόμενου 43%»

Ωστόσο, στην πρόταση σημειώνεται ότι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν και τις παρακάτω απόψεις:
  1. Να ισχύσει εκ νέου το 50% +1
  2. Να παραμείνει το ισχύον σύστημα της απλής αναλογικής
  3. Να προσδιοριστεί ελάχιστη διαφορά 5% μεταξύ πρώτου και δεύτερου συνδυασμού σε περίπτωση που επιλεγεί χαμηλότερο του 50% ποσοστό εκλογής.

 -Άρθρο 24: Προτείνεται το πλαφόν εισόδου στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην είναι 3%, αλλά ανάλογο του εκλογικού μέτρου. «Θα μπορούσε το πλαφόν εισόδου να είναι το εκλογικό μέτρο συν 1», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Όχι στη μείωση μελών του δημοτικού συμβουλίου

-Άρθρο 1: Εκφράζεται η διαφωνία με τη μείωση των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Η μείωση αυτή θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα δεδομένου ότι: υπάρχουν δήμοι διαφόρων ταχυτήτων, υφής και χαρακτηριστικών. Υπάρχουν δήμοι που προήλθαν από συνενώσεις πολλών Δημοτικών Ενοτήτων κλπ.

Εξάλλου αφαιρεί τη δυνατότητα σε μέλη όλων των κοινωνικών ομάδων και ηλικιών να δραστηριοποιηθούν στα τοπικά προβλήματα (ή δρώμενα).

Πάντως αν τελικώς γίνει μείωση των μελών του Δ.Σ. θα πρέπει αυτή να είναι ανάλογη και σε ποσοστό έως 10%.

Τέλος προτείνεται να παραμείνει ως έχει η διάταξη της παρ.3  του άρθρου 7 του Ν.3852/2010 «Καλλικράτης», σύμφωνα με την οποία σε δήμους που προέρχονται από συνένωση πάνω από 6 δήμων και κοινοτήτων ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι εκείνος που αντιστοιχεί στην επόμενη πληθυσμιακή κλίμακα σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό.

Δημοτικές κοινότητες

-Άρθρο 27:  Εκλογή συμβουλίων δημοτικής κοινότητας με πληθυσμό μεγαλύτερο των πεντακοσίων (500) κατοίκων

Αναφέρεται πως ο συνδυασμός του Δημάρχου εκλέγει και τα 3/5 των μελών των τοπικών συμβουλίων.  Συνεπώς εκλέγει παντού και τους προέδρους.  Θεωρούμε ότι είναι περισσότερο δίκαιο και δημοκρατικό εφόσον τα χωριά είναι μικρές κοινότητες με τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Προτείνουμε να παραμείνει το σημερινό καθεστώς όπου πρόεδρος εκλέγεται ο πρώτος σε ψήφους υποψήφιος του πλειοψηφούντος συνδυασμού.

-Άρθρο 2: Αρχές Δημοτικών Κοινοτήτων

Με την παρ.1 του άρθρου αυτού προβλέπεται η κατάργηση των κοινοτήτων με πληθυσμό μέχρι τριακόσιους (300) κατοίκους.

Προβλέπεται η λειτουργία Δημοτικών Κοινοτήτων με πληθυσμό ίσο ή μικρότερο των πεντακοσίων (500) κατοίκων, οι οποίες διοικούνται από τον εκπρόσωπο της Δημοτικής Κοινότητας.

Με την παρ.2 προβλέπεται ότι το τοπικό συμβούλιο σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από 501 κατοίκους έως 3000 κατοίκους αποτελείται από 3 μέλη, για δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεταξύ τριών χιλιάδων ενός κατοίκων και δεκαπέντε  χιλιάδων κατοίκων (3.001 – 15.000) από πέντε (5) μέλη, για δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεταξύ δεκαπέντε χιλιάδων και ενός κατοίκων και πενήντα χιλιάδων (15.001 – 50.000) επτά (7) μέλη και για κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο των πενήντα χιλιάδων και ενός κατοίκων (50.001) εννέα (9) μέλη.

Δε συμφωνούμε με τις διατάξεις αυτές.

Πρόταση:

Προτείνεται να παραμείνουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες προβλέπονται:

–         τοπικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό μέχρι τριακοσίους (300) κατοίκους όπου εκλέγεται ένας εκπρόσωπος.

–         Τοπικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους με τριμελές συμβούλιο

Καθώς και η περαιτέρω διαβάθμιση της παρ.3 του άρθρου 8 ήτοι:

–         πληθυσμός έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους πενταμελές συμβούλιο,

–         πληθυσμός από δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους από έντεκα (11) μέλη

–         πληθυσμός από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους από δεκαπέντε (15) μέλη.

Προτείνεται η μη κατάργηση δημοτικών κοινοτήτων σε δήμους με πληθυσμό της έδρας τους κάτω των 100.000 κατοίκων για τους παρακάτω κυρίως λόγους.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι:

α) Σε πολλούς επαρχιακούς Δήμους, στις έδρες των Δήμων είναι προσαρτημένα μεγάλα χωριά και συνοικισμοί που δεν εκλέγουν προέδρους.

β)  Στα τοπικά συμβούλια των εδρών συμμετείχαν εκπρόσωποι των χωριών αυτών, καλύπτοντας το κενό.

γ)  Τα τοπικά συμβούλια των εδρών αποτελούν θερμοκοιτίδες στελεχών που μπορούν να μεταπηδήσουν στα Δημοτικά Συμβούλια σε μέλλοντα χρόνο.

Σημείωση: Για την κατάργηση ή τη μη κατάργηση δημοτικών κοινοτήτων θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη το πληθυσμιακό κριτήριο ώστε να μην καταργηθούν οι μικρές  δημοτικές κοινότητες και να έχουν την εκπροσώπηση που τους αναλογεί.

(Έχει εκφραστεί και η άποψη σχετικά με τις διατάξεις για τους μεγάλους αστικούς δήμους και τους δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, έτσι όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ.3 και 4 για τη μη ύπαρξη κοινοτήτων κρίνονται θετικές.)

-Άρθρο 13: Εκλογές εκπροσώπου δημοτικών κοινοτήτων έως και πεντακοσίους (500) κατοίκους – Υποψηφιότητες σε ενιαίο ψηφοδέλτιο

Με την παρ.1 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι εκλογή εκπροσώπων των δημοτικών κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως και πεντακόσιους (500) κατοίκους θα γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο όλων των μεμονωμένων υποψηφίων, το οποίο θα αποτελεί τμήμα των ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών του οικείου δήμου.

Δε συμφωνούμε με τη διάταξη αυτή. Θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα προσπαθεί να λύσει. Το να εμφανίζεται ένας υποψήφιος σε πέντε ή δέκα ψηφοδέλτια δημιουργεί σύγχυση.

Πρόταση:

Προτείνεται για λόγους απλότητας το ψηφοδέλτιο να είναι ενιαίο και παραταξιακό ανεξάρτητα από το όριο των κατοίκων και να εμφανίζονται οι υποψήφιοι του κάθε συνδυασμού.  

Πηγή: aftodioikisi.gr