ΚΕΔΕ (Πατούλης) για «σπάσιμο» πέντε δήμων: Θεσμική εκτροπή 90 μέρες πριν τις εκλογές -Να ανασταλεί

ÓõíÝíôåõîç ôýðïõ ôïõ Éáôñéêïý Óõëëüãïõ Áèçíþí êáé ôùí Óõëëüãùí Áóèåíþí ìå èÝìá: "Ïé óïâáñÝò åðéðôþóåéò óôç Äçìüóéá õãåßá áðü ôá ìÝôñá ðïõ åëÞöèçóáí ôï ôåëåõôáßï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá". ôçí Ôñßôç 30 Óåðôåìâñßïõ 2014. (EUROKINISSI/ÊÙÓÔÁÓ ÊÁÔÙÌÅÑÇÓ)

Ο επανασχεδιασμός των ορίων των Δήμων 90 ημέρες πριν τις εκλογές και χωρίς να προηγηθεί διάλογος, είναι θεσμική εκτροπή, αυτό υπογραμμίζει σε ανακοίνωση της, η ΚΕΔΕ σχετικά με το «σπάσιμο» των δήμων και σημειώνει:

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος θεωρεί απαράδεκτο να προωθείται ερήμην των θεσμικών οργάνων της αυτοδιοίκησης, νομοθετική ρύθμιση για επανασχεδιασμό των ορίων των Δήμων. Θεωρούμε αδιανόητο η συζήτηση αυτή να διεξάγεται το προηγούμενο διάστημα εν κρυπτώ, σε κλειστές συσκέψεις που διεξάγονται σε κομματικά γραφεία, ελάχιστους μήνες πριν τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Έχουμε επανειλημμένα επισημάνει, με πιο πρόσφατη περίπτωση την περίοδο της διαβούλευσης για τον Κλεισθένη πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, ότι δεν είναι δυνατόν σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Κράτους και της αυτοδιοίκησης, να προωθούνται πολιτικές αποφάσεις και ρυθμίσεις, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του κομματικού συμφέροντος και μόνον.

Δεν είναι δυνατόν για μια ακόμη φορά να εφαρμόζονται από τη σημερινή κυβέρνηση σημαντικές αλλαγές που αφορούν τους Δήμους, χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός πολιτικός διάλογος με τους θεσμικούς εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης. Είναι πολιτικά και θεσμικά απαράδεκτο να ενημερωνόμαστε για τον κυβερνητικό σχεδιασμό μέσω διαρροών και συνεντεύξεων στον Τύπο. Κι ακόμη χειρότερο, είναι οι αλλαγές αυτές να συζητιούνται πρώτα σε κομματικά όργανα κι όχι σε θεσμικό επίπεδο.

Καλούμε την Κυβέρνηση κι όσους κρύβονται πίσω από αυτές τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις, επιτέλους να σοβαρευτούν. Να αντιληφθούν ότι είναι άλλο το Κράτος κι άλλο το κόμμα.

Δεν είναι δυνατόν τρεις μόλις μήνες πριν τις εκλογές, να μην γνωρίζουμε ούτε πως θα διεξαχθούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά ούτε και πόσοι θα είναι οι Δήμοι που θα εκλεγούν νέες Διοικήσεις.

Αναδημοσίευση από www.aftodioikisi.gr