Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, με σχετική επιστολή διαβίβασε στους Δήμους έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου της “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” σχετικά με την ανέγερση σχολικών μονάδων.

Στο έγγραφο αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής:

Προκειμένου για την ένταξη στον προγραμματισμό της “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.”της ανέγερση σχολικής μονάδας Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου, Λυκείου, είτε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ είτε με ΣΔΙΤ, θα πρέπει το αντίστοιχο ακίνητο να είναι κατ’ αρχήν ιδιοκτησιακά και πολεοδομικά καθαρό.

Είναι απαραίτητη η αρωγή του Δήμου με την συγκέντρωση και αποστολή στην“Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” των παρακάτω στοιχείων ωρίμανσης των έργων:

1)Έγγραφο της Α/Βάθμιας ή Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/Βάθμιας Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης που να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της κατασκευής του νέου διδακτηρίου. Πρέπει να περιλαμβάνει τη σημερινή κατάσταση στέγασης των μαθητών, τον αριθμό τους καθώς και πρόβλεψη αύξησης ή μείωσης του μαθητικού δυναμικού την επόμενη πενταετία.

2) ΦΕΚ ίδρυσης της σχολικής μονάδας.

3) Πρακτικό καταλληλότητας της αρμόδιας Επιτροπής της παρ.6 του αρ.18 του ν.3467/2006 (ΦΕΚ Α’ 128/21.6.2006).

4) ΦΕΚ χαρακτηρισμού του χώρου ως σχολικού.

5) Τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου και πιστοποιητικό μεταγραφής του.

6) Αποσπάσματα Κτηματολογίου.

7) Απόφαση παραχώρησης της χρήσης του οικοπέδου από το Δήμο στην ΚΤΥΠ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα μέχρι την υλοποίηση του έργου που είναι 10 έτη για ΕΣΠΑ και 50 έτη για ΣΔΙΤ.

8) Θεωρημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα ως προς τους όρους δόμησης, τις οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές από την αρμόδια Πολεοδομία, με υπογεγραμμένες όλες τις απαραίτητες δηλώσεις.

9) Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, ότι οι δρόμοι πρόσβασης είναι διανοιγμένοι, τυχόν εκκρεμότητες πράξεων αναλογισμού, εκκρεμότητες υψομετρικών μελετών.

10) Στοιχεία νομιμότητας τυχόν υφιστάμενων κτιρίων (οικοδομικές άδειες, υπαγωγή σε ρύθμιση αυθαιρέτου, εγκεκριμένα σχέδια, κτίσματα προ του 1955 κτλ).

11)Άδεια κατεδάφισης τυχόν υφιστάμενων κτιρίων.

12) Έλεγχος για υποδομές (ΔΕΗ, ύδρευση, δίκτυο αποχέτευσης, δίκτυο ομβρίων κτλ) με αντίστοιχο έγγραφο του Δήμου, ΔΕΗ κτλ.

13) Γεωτεχνική μελέτη αν υπάρχει.

14) Φωτογραφική αποτύπωση του οικοπέδου και του περιβάλλοντα χώρου.

15) Αρχαιολογικές τομές και βεβαίωση Αρχαιολογίας .

16) Βεβαίωση Δασαρχείου (εάν απαιτείται).

17) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ανάληψη από το Δήμο του κόστους λειτουργίας και συντήρησης της σχολικής μονάδας, για ΕΣΠΑ.

Στην παρ.4 της αριθμ.. 37237/ΣΤ1/02.04.2007 (ΦΕΚ Δ’ 635/27.04.2007) Απόφασης της Υπουργού Παιδείας αναφέρονται τα εμβαδά των απαιτούμενων χώρων για ανέγερση σχολικών κτιρίων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και αριθμό μαθητών.

Επίσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του αρ.14 του ν.4585/2018 μπορεί εύκολα να χαρακτηριστεί χώρος σχολικός.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Προηγούμενο άρθροΒελόπουλος: Φέρνει στη Βουλή την δημιουργία καταδυτικού πάρκου στην Κεφαλονιά
Επόμενο άρθροΜήνυση στον Σπαλιάρα για την δήλωση με τις «4.000 γυναίκες»