Κεφαλονιά: Αυξημένες καταναλώσεις στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Σάμης-Η σύσταση της ΔΕΥΑΚ για να αποφευχθούν διακοπές

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται ιδιαίτερα αυξημένες καταναλώσεις στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Σάμης.

Συγκεκριμένα στις περιοχές Σάμης, Καραβομύλου, Γριζάτων, Πουλάτων, Χαλιωτάτων έχουν ξεπεραστεί τα ανώτερα επιτρεπτά όρια που μπορεί να καλύψει η φυσιολογική λειτουργία του δικτύου ύδρευσης.

Προκειμένου να αποφύγουμε στο επόμενο 20ήμερο διακοπές στην υδροδότηση, παρακαλούμε όλους τους κατοίκους & παραθεριστές, να κάνουν λογική χρήση του νερού, να περιορίσουν τις άσκοπες καταναλώσεις και τα περιττά ποτίσματα, καθώς η ποσότητα του νερού που αντλείται δεν επαρκεί για να καλύψει όλες τις ανάγκες.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Ο Πρόεδρος

Σπαθής Σταύρος