Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η   19/2021        

 

ΘΕΜΑ: «Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας και διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της Εθνικής Οδού Νο 50 (Αργοστόλι – Σάμη) λόγω εκτέλεσης έργων».

 

Ο   ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».

β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)

«Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

γ)  Του  άρθρου  33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας».

δ)  Των  άρθρων  31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας».

ε)  Το υπ’ αριθ. 93780/23001 από 18-11-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

της Π.Ε. Κεφαλληνίας.

στ) Την υπ’ αριθ. 7170/21/2414707 από 19-11-2021 αναφορά του Τ.Τ Αργοστολίου.

 

και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων  και την εξυπηρέτηση του κοινού,  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Άρθρο 1ο 

α) Την προσωρινή εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας των πεζών και όλων των οχημάτων σε τμήμα της Εθνικής Οδού Νο 50 (Αργοστόλι – Σάμη στην θέση «Αγία Βαρβάρα») και συγκεκριμένα από την διασταύρωση στη θέση «Μύλος Πετρία» έως την διασταύρωση με αγροτική οδό προς Αργοστόλι, για λόγους ασφαλείας λόγω έναρξης εργασιών για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Κοπή, περισυλλογή και απομάκρυνση πεσμένων δέντρων στις θέσεις ‘’Μύλος Πετρία’’ και ‘’Γύρος Λάσσης’’ στο Δήμο Αργοστολίου της ΠΕ Κεφαλληνίας».

β) Η εφαρμογή του μέτρου θα ισχύει για το χρονικό διάστημα από την 22-11-2021 έως και την 29-11-2021 και για τις ώρες από 08.30’ έως την 16.30’ καθημερινά. Από την 16.30’ ώρα καθημερινά, μετά το πέρας των εργασιών της ημέρας και έως την 08.30΄ ώρα της επόμενης ημέρας, η οδός θα δίνεται κανονικά στην κυκλοφορία.

 

Άρθρο 2ο  

Οι εναλλακτικές οδοί προσπέλασης των οχημάτων θα είναι οι εξής:

α) Για τα Ι.Χ η αγροτική οδός που ξεκινά από την διασταύρωση στη θέση «Μύλος Πετρία» με κατεύθυνση ανατολικά προς Ραζάτα.

β) Για τα βαρέα οχήματα η επαρχιακή οδός με βορειοδυτική κατεύθυνση μετά την διασταύρωση στην θέση «Μύλος Πετρία» προς Δράπανο και στη συνέχεια η επαρχιακή οδός Νο 25 (Αργοστόλι – Θηνιά – Σινιόρι κ.λ.π).

 

Άρθρο 3ο

Ο ανάδοχος του έργου παρακαλείται για την τοποθέτηση και συντήρηση της απαιτούμενης οδικής σήμανσης (ρυθμιστικές-αναγγελίας κινδύνου & πληροφοριακές), καθώς και για την λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν 2696/99 «Περί Κώδικα Οδικής   Κυκλοφορίας» και  τις υποδείξεις της αρμόδιας για την εφαρμογή  Υπηρεσίας (Τ.Τ Αργοστολίου).

 

Άρθρο 4ο

Η παρούσα ισχύει:

-Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου και τον ανάδοχο του έργου για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

-Από την τοποθέτηση των σχετικών ενδεικτικών πινακίδων.

-Από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.

 

Άρθρο 5ο

Οι  παραβάτες της παρούσας  διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις   διατάξεις του Ν 2696/99 «Περί Κώδικα  Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει με τους Ν. 3542/2007 και Ν. 4313/2014, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 6ο

Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Τ.Τ Αργοστολίου το οποίο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να επιβλέψει για την τοποθέτηση των αναγκαίων πινακίδων  και την αφαίρεση τους  μετά την αποκατάσταση της βατότητας της οδού και να επιτηρεί σε καθημερινή βάση το ανωτέρω οδικό τμήμα για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία κατά παντός υπευθύνου.

 

Α΄ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

  1. ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
  2. ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ ΚΕΝΤΡΟ R/T                             Ο   ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ

Β΄ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ                       Γεώργιος Δ. ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ

  1. Γ.Π.Α.Δ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                            Αστυν. Διευθυντής 
  2. Γ.Π.Α.Δ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ/          

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ                                                

  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

   -Δ/νση Τεχνικών Έργων

  – Δ/νση Μεταφορών

  1. ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
  2. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ/ΚΩΝ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ
  3. ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΡΓΟΥ (δια μέσω Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφ/νίας)

7. Παρ’ ημιν βιβλίο αποφάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας            

Προηγούμενο άρθροΤο νέο πείραμα της Σουηδίας: Το πιο τρελό μέτρο για τους πλήρως εμβολιασμένους που άφησε άφωνη την Ευρώπη
Επόμενο άρθροΌσοι θα κάνουν την 3η δόση να ετοιμάζονται και για… καλοκαιρινή 4η: «Πιθανόν» δηλώνει καθηγητής