Κεφαλονιά: Ετοιμάζεται ο νέος, σύγχρονος, μουσειακός πολυχώρος (pics)

Ανάρτηση με την άδεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=169888237844013&id=106995460799958&__xts__%5B0%5D=68.ARCRSp_zrOrDbCNVMzaWlxtxwRiw_yVTXXz8G0EQliWdt8zPAARracO19GG-m7GC94bYZ0NNRaZtdWFdMPDTBzw3AVJFNOGbdTnag9MCG59qBYp_G8KxpsVNB-MoI944K0sizwJPDuQcxdEctuYfISMreeNT4DlCg4l0BeUOQFbCsN2MZOJVBgULcKzy2-yGRG1aLOtXUsMVhWnH3bdKt_z-a3T2JXhhXVGsPzOXAU7AE1UdrbJAwo9RNrTBYm4jgACxq_1fdCzS9snxMnl9cpWjxWD_aoIfoL0AA_ZNZeRsrCWPQCsNaEEa_B3Fn0dfLtn1KP4G9qbP6uYpuCGg1Uc&__tn__=-R