Κεφαλονιά: Η Περιφέρεια προχωρά σε πρόσληψη 3 ατόμων-Οι ειδικότητες & τα δικαιολογητικά (προκήρυξη)

Οι λεπτομέρειες στην προκήρυξη της Περιφέρειας εδώ