Κεφαλονιά: Η Περιφέρεια προχωράει σε πρόσληψη 11 ατόμων-Οι ειδικότητες και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται (προκήρυξη)

Οι λεπτομέρειες όπως περιγράφονται στην προκήρυξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εδώ