ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  Α Σ ΤΥ ΝΟΜΙΑ           Αργοστόλι    24 Ιουλίου 2021

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦ  ΑΣΤΥΝ  Δ/ΝΣΗ   ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                              ΠΡΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ  : 1016/20/766-ιβ              

   Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η           

ΘΕΜΑ : «Ανάκληση Απόφασης Προσωρινής Κυκλοφοριακής Ρύθμισης στην Ε.Ο. 25  Διβαράτα – Αγκώνα – Αργοστολίου».

Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ    ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ. » .

β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)

«Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

γ)  Του  άρθρου  33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας» .

δ)  Των  άρθρων  31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας».

ε)  Την υπ’ αριθ. 16/2020 από 19-9-2020 Απόφαση Προσωρινής Κυκλοφοριακής

Ρύθμισης της Υπηρεσίας μας.

στ) Την υπ’ αριθ. 17/2020 από 21-9-2020 όμοια απόφαση μας (μερική ανάκληση).

ζ)  Το υπ’ αριθ. 55813/13705 από 23-7-2021 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας

Κεφαλληνίας/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.

 

και  αποσκοπούντες  στην  εξασφάλιση  της  ομαλής  και  ασφαλούς  κυκλοφορίας  

        των   οχημάτων και αφού λάβαμε υπόψη το ανωτέρω (ζ) σχετικό έγγραφο

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

 1. Την ανάκληση της ανωτέρω (ε) απόφασης μας, ήτοι την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας και ΜΟΝΟ ως προς το σκέλος που αφορά την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό 25 Διβαράτα – Αγκώνα – Αργοστολίου και συγκεκριμένα από την θέση «Σινιόρι» μέχρι τον οικισμό Αγκώνα.
 2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν οι ανωτέρω (ε) και (στ) αποφάσεις μας.
 3. Οι αποδέκτες προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την ενημέρωση τους.

 

 

Α΄ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΜΗΣ
 2. ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ ΚΕΝΤΡΟ R/T                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Β΄ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ                               Ιωάννης ΜΠΟΥΜΗΣ

 1. ΓΕ.Π.Α.Δ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                 Αστυν.  Διευθυντής
 2. ΓΕ.Π.Α.Δ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

α) Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη

β) Δ/νση Μεταφορών  & Επικοινωνιών

 1. ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
 2. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ/ΚΩΝ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ
 3. Παρ΄ ημιν βιβλίο αποφάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθροΝέα “βόμβα” στον τουρισμό: Η TUI ακυρώνει όλες τις πτήσεις για Κεφαλονιά μέχρι τις 31 Αυγούστου!
Επόμενο άρθρο«Τουρισμός για Όλους»: Βγήκαν οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα