Αγαπητό kefalonia magazine

Πληροφορίες για την νέα γέφυρα που θα τοποθετήσει ο Στρατός στο Χειμωνικό έδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Σταύρος Τραυλός στην εκπομπή του δημοσιογράφου Σάκη Βούτου στον Ιόνιαν Γκάλαξι.

Όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης, θα είναι 36 μέτρα, θα αντέχει μέχρι 40 τόνους και θα είναι μονής κατεύθυνσης άρα θα μπουν εκεί και φανάρια.

Αυτή τη στιγμή ο Στρατός περιμένει μία βεβαίωση στατικής επάρκειας στα υπόβαθρα που φτιάχνει η Περιφέρεια ώστε να προχωρήσει η τοποθέτησή της

O τοπικός αναλυτής