Κεφαλονιά: “Προκηρύξεις προσωπικού με φωτογραφικές διατάξεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από την εξάπλωση του Covid-19 η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11145/2812/12-2-2021 Ανακοίνωση της που αναρτήθηκε στο Διαύγεια (ΑΔΑ: ΩΦΕ87ΛΕ-0Γ6) ανακοινώνει τη πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών) για την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και συγκεκριμένα: τεσσάρων (4) ατόμων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, δύο (2) ατόμων ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού, ενός (1) ατόμου ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωλόγων) και τεσσάρων (4) ατόμων ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Αν και είναι θεμιτή η πρόσληψη προσωπικού που θα συμβάλλει την αντιμετώπιση της πανδημίας, μείζον ζήτημα προκύπτει με τη προθεσμία υποβολής αιτήσεων που ορίζεται σε μόλις τρεις (3) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων, ήτοι τις 13/2/2021 και τελειώνει σήμερα 15/2/2021.
Είναι απαράδεκτο οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω θέσεις να έχουν μόλις μία (1) εργάσιμη ημέρα στη διάθεσή τους προκειμένου να συγκεντρώσουν πλήθος δικαιολογητικών (αντίγραφο πτυχίων, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, γνώσεις Η/Υ, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση ΟΑΕΔ, υπεύθυνες δηλώσεις). Οι τακτικές αυτές είναι καταδικαστέες καθώς προάγουν μία πελατειακή λογική σε βάρος της αξιοκρατίας ιδιαίτερα σε μία περίοδο αυξημένης ανεργίας όπου λόγω του παρατεταμένου lockdown υπάρχει μεγάλη ανάγκη για εργασία. Εκατοντάδες συμπολίτες μας που έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στερούνται αδίκως τη δυνατότητα συμμετοχής.
Αντίστοιχες πρακτικές από την Περιφερειακή Αρχή, παρατηρήθηκαν και σε ανακοινώσεις πρόσληψης ατόμων στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας και στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής Κεφαλονιάς και Ιθάκης, καταγγέλλει την ανωτέρω συνοπτική και φωτογραφική διαδικασία, τον επαναλαμβανόμενο εμπαιγμό των κατοίκων των Ιονίων Νήσων και ζητεί την επαναπροκήρυξη προσωπικού στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, με προθεσμία συμμετοχής τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τον απαραίτητο χρόνο συλλογής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

https://www.facebook.com/kinalkefaloniasithakis/posts/179986260581679