Κεφαλονιά: Συνεχείς απολυμάνσεις σε κάδους & σημεία αποκομιδής απορριμμάτων από τα συνεργεία της ΕΔΑΚΙ (pics)

Η απολύμανση των κάδων και των σημείων αποκομιδής απορριμμάτων από τα συνεργεία της ΕΔΑΚΙ είναι διαρκής και επαναλαμβανόμενη σε όλους τους Δήμους. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους δημότες, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους που υπάρχουν λόγω της υγειονομικής κρίσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κατοίκους της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης γιατί επιδεικνύοντας το ίδιο αίσθημα ατομικής ευθύνης συνδράμουν στο να έχουμε τα καθαρότερα νησιά.

Αργύρης Γαβριελάτος

Πρόεδρος ΕΔΑΚΙ ΑΕ – ΟΤΑ