Κεφαλονιά: Υπογραφή σύμβασης για τη συντήρηση των πεζοπορικών διαδρομών του Δήμου Σάμης [εικόνες]

Υπογράφηκε σήμερα μεταξύ του Δήμου Σάμης και της Αναδόχου Εταιρείας «Γεώργιος Ποταμιάνος» η σύμβαση για το έργο «Συντήρηση των Πεζοπορικών Διαδρομών του Δήμου Σάμης» π/υ 6.944 ευρώ.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην βελτίωση και ανάδειξη των τριών υφιστάμενων πεζοπορικών διαδρομών του Δήμου Σάμης και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΔΡΟΓΚΑΡΑΤΗ-7 ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ-ΜΟΥΖΑΚΑΤΑ-ΠΑΛΙΑ ΖΕΡΒΑΤΑ –ΑΓΙΟΙ ΦΑΝΕΝΤΕΣ -ΣΑΜΗ

– Καθαρισμός από βλάστηση
– Φρεσκάρισμα όλων των σημείων προσανατολισμού με λευκή και μπλε μπογιά
– Ενημερωτική πινακίδα στην περιοχή Πέτρινο Γεφύρι
– Ελαφριά αλλαγή της διαδρομής, με παράκαμψη δυο επιπλέον χιλιομέτρων για ευκολότερη πρόσβαση
– Πρόσθεση ξύλινων δοκών σήμανσης στις διασταυρώσεις σε τρία σημεία

ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΣΑΜΗ – ΑΓ.ΦΑΝΕΝΤΕΣ- ΑΝΤΙΣΑΜΟΣ – ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ

– Καθάρισμα από βλάστηση
– Φρεσκάρισμα όλων των σημείων προσανατολισμού με λευκή και μπλε μπογιά

ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΑΓ.ΕΥΦΗΜΙΑ – ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΑΤΑ – Ι.Μ. ΘΕΜΑΤΩΝ

– Καθάρισμα από βλάστηση
– Φρεσκάρισμα όλων των σημείων προσανατολισμού με λευκή και μπλε μπογιά
– Αντικατάσταση φθαρμένης κολώνας σε διασταύρωση
– Εξυγίανση για βελτίωση της βατότητας, στο κομμάτι Δρακοπουλάτα – Ι.Μ.Θεμάτων λόγω φθοράς από βόσκηση ζώων.

Επιπλέον θα περιλαμβάνεται :
Ανανέωση της ψηφιακής καταγραφής όλων των παραπάνω διαδρομών σε πεζοπορική εφαρμογή για εύκολη πλοήγηση των επισκεπτών από κινητό. Έλεγχος και καταμέτρηση φθορών.

Τομέας Πολιτισμού Δήμου Σάμης