ΚΙΝΑΛ Κεφαλονιάς & Ιθάκης: “Η κατάργηση του Φορέα Αίνου αποτελεί μία ακόμα συνέπεια της ιδεοληψίας του επιτελικού κράτους της κυβέρνησης Μητσοτάκη”

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΕΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ιδρύθηκε το 2002, με σκοπό τη διαχείριση του Εθνικού Δρυμού και εν συνεχεία ανέλαβε τη προστασία όλων των περιοχών του δικτύου Natura Κεφαλονιάς – Ιθάκης. Στόχευε στη διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και στην διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Ανέπτυξε δράσεις επόπτευσης – φύλαξης και συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς ενώ διέθετε 6 θέσεις εργασίας για Επιστημονικό Προσωπικό και 2 θέσεις για Προσωπικό Ελέγχου Δραστηριοτήτων Φύλαξης – Επιστημονικής Παρακολούθησης και Ενημέρωσης.
Με το άρθρο 43 του Ν. 4685/2020 περί Εκσυγχρονισμού της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ Α’ 92/7-5-2020), ορίστηκε ότι έκαστο ΝΠΙΔ «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» (ΦΔΠΠ), έπειτα από την ολοκλήρωση του διαχειριστικού του ελέγχου καταργείται και ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), καθίσταται καθολικός διάδοχός του με τη έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ακολούθως, με την από 16/2/2022 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεωργίου Αμυρά με αριθμό οικ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/4245/205 (ΦΕΚ Β’ 859/25-2-2022) αποφασίστηκε η κατάργηση του ΝΠΙΔ «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» έπειτα από την ολοκλήρωση του διαχειριστικού του ελέγχου.
Συστάθηκαν δε σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4685/2020, 24 Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) μεταξύ των οποίων η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιονίων Νήσων, η οποία προέκυψε από την συνένωση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, εδρεύει στην Ζάκυνθο και υπάγεται στην Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Τομέας Α) της Γενικής Διεύθυνσης του ΟΦΥΠΕΚΑ.
Τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών για τη κατάργηση Φορέα Εθνικού Δρυμού Αίνου αποτελούν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου, αφού ήταν ήδη γνωστό από τον Απρίλιο του 2020, όταν κατατέθηκε στη Βουλή το Περιβαλλοντικό Νομοσχέδιο ότι θα καταργηθεί ο Φορέας του Αίνου, όμως ουδεμία αντίδραση υπήρξε από τον τοπικό Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κ. Παναγή Καππάτο ούτε για την εν λόγω διάταξη που κατήργησε το Φορέα, όπως ούτε για τη διάταξη του άρθρου 93 του ίδιου Νομοσχεδίου που προέβλεψε τη δημιουργία του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, δίχως καμία ουσιαστική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Παθητικός θεατής στη κατάργηση του Φορέα Αίνου και η Περιφερειακή Αρχή Κράτσα που αναδεικνύεται για ακόμα μια φορά στο πιο πιστό υπηρέτη των κυβερνητικών επιταγών σε βάρος της αυτοδιοίκησης….
Η κατάργηση του Φορέα αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας τις ιδεοληψίες του Επιτελικού Κράτους της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία κατήργησε την αυτοτέλεια των ΦΔΠΠ που ήταν ανεξάρτητοι επιστημονικοί – περιβαλλοντικοί φορείς και γνωμοδοτούσαν για τα σχέδια διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και τις ενδεχόμενες δραστηριότητες μέσα σε αυτές, προκειμένου με τη δημιουργία του εδρεύοντος στην Αθήνα ΟΦΥΠΕΚΑ να ελέγχονται σε κεντρικό επίπεδο οι γνωμοδοτήσεις στις προστατευόμενες περιοχές. Προφανώς, στη προσπάθειά της η Κυβέρνηση Μητσοτάκη να εκποιήσει μέσω του ΤΑΙΠΕΔ τη δημόσια περιουσία (συμπεριλαμβανομένων προστατευόμενων περιοχών όπως Καταφύγια Άγριας Ζωής, περιοχές Natura 2000, Εθνικά Πάρκα καθώς και περιοχές που υπάγονται σε ΦΔΠΠ, όπως είναι οι Εθνικοί Δρυμοί), δεν επιθυμούσε την τεκμηριωμένη αντίδραση ανεξάρτητων επιστημονικών – περιβαλλοντικών φορέων. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι “μένουν στον αέρα” καθώς σταμάτησαν οι προσλήψεις που είχαν προγραμματιστεί το 2019, δεν διασφαλίζεται η συνέχιση της εργασίας τους και προβλέπεται να επαναξιολογηθούν για να τοποθετηθούν σε μόνιμες θέσεις. Τέλος, το νέο σύστημα διοίκησης έχει περιορισμένες διαδικασίες συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στη λήψη διαχειριστικών αποφάσεων, σε αντίθεση με τις υποδείξεις διεθνών και ευρωπαϊκών ενδεδειγμένων πρακτικών.
Τα όψιμα δάκρυα με 2 χρόνια καθυστέρηση, δεν επαναφέρουν τη σύσταση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου. Όσοι επιδοκίμασαν στο πρόσφατο παρελθόν τις επιλογές και τις πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας, καλό θα είναι να το ξανασκεφτούν στο άμεσο μέλλον. Ούτε οι επισκέψεις των κυβερνητικών στελεχών προσφέρουν στο τόπο μας όταν οι εφαρμοζόμενες πολιτικές τον απαξιώνουν! Σε μια δύσκολη περίοδο για τη πατρίδα μας και τα νησιά μας, οι προοδευτικές πολιτικές που θα υπηρετούν τους πολίτες και την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι ένα πρωθυπουργικό μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας από το Μέγαρο Μαξίμου, θα είναι αυτές που θα ξαναφέρουν την ελπίδα σε μια σκληρά δοκιμαζόμενη κοινωνία.

https://www.facebook.com/kinalkefaloniasithakis/posts/332690862237883