Αναστολή πραγματοποίησης πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και συναφών εκδηλώσεων με την παρουσία ορθίων θεατών ή συμμετεχόντων.

Συγκεκριμένα:

1. Η αναστολή της διενέργειας ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων με ορθίους θεατές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3165), επεκτείνεται σε πάσης φύσεως πολιτιστικές, ψυχαγωγικές ή συναφείς εκδηλώσεις, καθώς και σε εκδηλώσεις διασκέδασης, στο σύνολο της Επικράτειας από τη δημοσίευση της παρούσας και έως τις 31 Αυγούστου 2020. Ως προς τη διενέργεια ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων η αναστολή του πρώτου εδαφίου καταλαμβάνει μόνο τους θεατές και όχι τους συντελεστές και τους εργαζόμενους για την πραγματοποίηση αυτών. Ως προς τις λοιπές εκδηλώσεις διασκέδασης και ψυχαγωγίας η ίδια αναστολή καταλαμβάνει τους συμμετέχοντες και όχι τους εργαζόμενους για την πραγματοποίηση αυτών.

2. Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: α) Στα φυσικά πρόσωπα που
παρακολουθούν θεάματα, ακροάματα και άλλες εκδηλώσεις της παρ. 1 ή συμμετέχουν σε αυτές, κατά περίπτωση,
επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ. β) Στις επιχειρήσεις που διοργανώνουν θεάματα, ακροάματα και άλλες εκδηλώσεις της παρ. 1 επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. γ) Στην περίπτωση φυσικών προσώπων που διοργανώνουν θεάματα, ακροάματα και άλλες εκδηλώσεις της παρ. 1 επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών
χιλιάδων (3.000) ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

3. Στον πίνακα της άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3165), υπό την παράβαση «Μη τήρηση των κανόνων λειτουργίας ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων» καταργούνται η δεύτερη περίπτωση («Μη τήρηση κανόνα διενέργειας ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων σε χώρους διαμορφωμένους για καθήμενους θεατές και μόνο») και οι αναλογούσες προς αυτή κυρώσεις.

4. Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση των παραβάσεων της παρούσας, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, καθώς και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοινού εφαρμόζονται τα άρθρα 24 έως 27 και 29 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/13.7.2020 (Β’ 3165) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι κανόνες και οδηγίες διενέργειας ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων και οι κανόνες τήρησης αποστάσεων σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3165), όπως εκάστοτε ισχύει.

ΦΕΚ

Πηγή: aftodioikisi.gr

Προηγούμενο άρθροTrini Lopez: Πέθανε από κορoνοϊό ο τραγουδιστής του «If I Had a Hammer»
Επόμενο άρθροΠρόσκληση υποβολής δήλωσης περιοχών προτίμησης για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (εγκύκλιος)