Την παράταση έως 13 Σεπτεμβρίου των συμβάσεων όσων συμβασιούχων εργάζονται με δίμηνα την περίοδο του κορωνοϊού, ανακοίνωσε κατά την διάρκεια της εισήγησής του στο ΔΣ της ΚΕΔΕ ο πρόεδρος Δ. Παπαστεργίου. Όπως είπε ο κ. Παπαστεργίου αναφερόμενος στην εγκύκλιο του ΥΠΕΣ που δημοσίευσε η aftodioikisi.gr, «η προφορική απάντηση που έχουμε από το υπουργείο είναι για όσους λήγουν οι συμβάσεις μπορούμε να κάνουμε στους ίδιους νέες συμβάσεις 2+2 μηνών με καταληκτική ημερομηνία την 13η Σεπτεμβρίου».

Υπενθυμίζεται ότι η εγκύκλιος διευκρινίζει «ότι με τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α/104) «Κύρωση: α)… β)… και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64) και άλλες διατάξεις», εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α’ και β΄βαθμού δυνάμει της παρ.1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) και της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3812/09, μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες».

Παράλληλα, όπως έγραψε η aftodioikisi.gr, χθες ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΠΕ, δεσμεύθηκε να διερευνήσει τη δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων των εργαζομένων που καλύπτουν έκτακτες ανάγκες λόγω covid – 19 και στις περιφέρειες.

Πηγή: aftodioikisi.gr
Προηγούμενο άρθροΛιμενικό Ταμείο: Εντολή για 2 μελέτες: Αποτύπωση 5 κτιρίων που βρίσκονται μέσα στο λιμάνι Αργοστολίου & Έλεγχος στατικής επάρκειας, άδεια κατεδάφισης στεγάστρου & νομιμοποίηση αυθαιρέτου ΝΟΚΙ (λίστα-απόφαση)
Επόμενο άρθροΔήμος Αργοστολίου: Προχωράει σε εκμίσθωση καταστήματος στη Δημοτική Αγορά-Με ποιο τρόπο (απόφαση)